Bruk av flytende nitrogen i en ny metode for å behandle atrieflimmer

En ny prosedyre for behandling av atrieflimmer er i ferd med å erstatte tradisjonelle radiobølger med flytende nitrogen. Mens metoden, som kalles ablasjon, har blitt tatt i bruk en stund, er bruken av flytende nitrogen i «kryoablasjon» i forhold ganske ny. Så langt, ser resultatene veldig lovende ut.

Atrieflimmer (som også er kjent som AFib eller AF), er en uregelmessig eller hurtig hjerterytme (arytmi), som kan føre til blodpropp, slag, hjertestopp, eller andre hjerterelaterte komplikasjoner. Omtrent 33,5 millioner mennesker rundt om i verden lever med Afib. Atrieflimmer forårsakes av feilaktivering av de elektriske signalene i blodårene som fører til hjertet. Det begynner ofte i de to øverste kamrene i hjertet, eller mer spesifikt rundt fire blodårer som fører til det øverste kammeret til høyre. Målet med ablasjon er å separere disse blodårene elektronisk fra resten av hjertet, en prosedyre som har vist seg å stoppe atrieflimmer i opptil 80 prosent av pasienter.

Flytende nitrogen fryser hjertevev
Kryoballong-ablasjon eller «kryoablasjon» behandler arytmier på samme måte som radiofrekvens (rf) -ablasjoner, ved å ødelegge hjertevev som forårsaker de uregelmessige elektriske signalene. Kryoablasjon startes med en uoppblåst ballong som festet til tuppen av et kateter. Kateteret føres fra skrittet til hjerteområdet hvor arytmien oppstår. Når ballongen når målområdet i det øverste hjertekammeret til høyre, utføres behandlingen på hver enkelt av de utsatte blodårene etter hverandre. Ballongen føres inn i blodåren før den blåses opp. Deretter brukes det flytende nitrogen til å fryse den. Den ekstreme kulden gjør at hjertevevet fryser og skaper små arr. Når ballongen har blitt fjernet, forhindrer arrene de abnormale hjerterytmene i blodårene i å spre seg til hjertet.

Kryoballongprosedyre reduserer antall gjentatte ablasjoner
Kryoablasjon er en ny prosedyre som kan bli bruk som et effektivt alternativ til radiofrekvensablasjon, som brenner vevet i stedet for å fryse det. Kryoablasjon gir mange fordeler i forhold til den konvensjonelle metoden. For eksempel, det er mindre traumatisk for vevet, fører sjeldnere til blodpropp og slag enn brenning, og kan utføres raskere fordi alle lesjoner kan behandles samtidig, i stedet for én om gangen. En kortere prosedyre betyr mer sikkerhet for pasienten, som tilbringer kortere tid under anestesi eller bedøvelse. En klinisk undersøkelse om kryoablasjon i 2016 viste at prosedyren førte til en reduksjon av antall gjentatte ablasjoner på 33 prosent, som betyr at det er mindre sjanse for at pasienter vil trenge mer enn én prosedyre. Studien demonstrerte også at det var mange færre kardiovaskulærrelaterte sykehusopphold etter en kryoablasjon, sammenlignet med etter en radiofrekvensablasjon. Mer enn en kvart million pasienter i over 50 land over hele verden, har blitt behandlet med flytende nitrogen-kryoballong.

Tekst: Isabelle Kliger
Illustrasjon: Medtronic