Prøv tørris til dine Halloween-dekorasjoner!

Tørris, også kjent som is laget av karbondioksid, ble oppfunnet i 1835. Det skjedde da en fransk oppfinner plasserte flytende karbondioksid i en glassbeholder. Når flytende karbondioksid reagerer med luft, forvandles det til hvite krystaller. Først trodde oppfinneren at stoffet var snø, men det viste seg å være krystallisert karbondioksid.

Tørris lages ved å først transformere flytende karbondioksid til et snølignende stoff. Snøen blir så komprimert til isblokker som lager tørrisen. Når tørrisen smelter, endres den direkte til en gass som fordamper i luften. Slik fordamper tørris uten å etterlate flekker eller merker.

Du kan benytte tørris til å lage imponerende dekorasjoner og effekter til Halloween. Her er noen tips som gjør Halloween-feiringen din til noe som både gamle og unge kommer til å huske!

Tåke av tørris
Tilbehør:

 • Stor bolle
 • Varmt vann
 • Tørris
 • Tykke hansker og en skje for å håndtere tørrisen

Fyll en bolle av metall eller plast halvt opp med varmt vann, og bruk skjeen til å tilsette noen stykker med tørris i bollen. Det varme vannet smelter tørrisen, og lager tåke. For å lage en kontinuerlig tåke tilsettes biter med tørris og varmt vann i bollen. Jo varmere vannet er, desto tykkere blir tåken.

Dersom du har en laserprojektor, kan du prøve å projisere laserstrålene gjennom tørriståken. Lysstrålen vil skinne gjennom tåken i rommet, og lage et flott lysshow.

Vennligst se våre sikkerhetsinstruksjoner for håndtering og oppbevaring av tørris (engelsk).

Spøkelseslanterne
Tilbehør:

 • Stort gresskar
 • Høyt glass
 • Varmt vann
 • Salt
 • Tørris
 • Tykke hansker og en skje for å håndtere tørrisen

Skjær av toppen på gresskaret, og sett den til side for å benytte den som lokk senere. Grav ut innsiden av gresskaret, og skjær ut et ansikt med en kniv. Merk at karbondioksidgassen vil flyte nedover. Toppen av glasset må derfor være høyere enn øynene til gresskaret, slik at gassen kan komme ut av alle hullene i gresskaret.

Fyll glasset med varmt vann, og bland vannet med salt. Sett glasset inn i gresskaret. Ta på tykke hansker, og benytt en skje til å plassere to eller tre stykker med tørris ned i vannglasset. Sett på toppen på gresskaret. Sørg for at toppen er ordentlig på, slik at luft som kommer inn ikke kan fortynne tåken. Tilsett varmt vann i glassen når tåken begynner å bli borte.

Vennligst se våre sikkerhetsinstruksjoner for håndtering og oppbevaring av tørris (engelsk).

Hvor får du tak i tørris?

Du kan kjøpe tørris fra våre utsalgssteder i Oslo og Bergen. Du mottar instruksjoner for oppbevaring og bruk av tørris, og utsalgsstedene kan besvare alle spørsmål du måtte ha. Kontaktopplysninger til våre utsalgssteder finnes på vår nettside.

En tilstrekkelig mengde med tørris til et Halloween-party er mellom 5 til 10 kg. Når du handler tørris må du huske følgende:

 • Kjøp tørrisen så tett opptil dagen den skal benyttes som mulig. Tørris fordamper i romtemperatur i løpet av et par dager.
 • Du kan enten kjøpe en bæreveske for tørrisen fra utsalgsstedet, eller du kan ha med din egen beholder av isopor.
 • Tørris må alltid behandles med forsiktighet. Unngå kontakt med hud.
 • Du kan også benytte tørris til å kjøle ned mat og drikke. Du trenger bare en tredjedel av mengden sammenlignet med is laget av vann.
 • Ikke tilsett tørris i drikker, den må ikke komme i kontakt med munnen.
 • Sørg for at du transporterer, oppbevarer og håndterer tørris i områder som er godt ventilerte.

Tekst: Elina Mäkinen
Foto: Shutterstock