Acetylenspalting, hva er det og hvordan skal dette håndteres?

Acetylen er en mangfoldig gass som kan anvendes til mange formål. Blandet med oksygen, kan den brukes til sveising, skjæring, lodding, ulike varmeapplikasjoner osv. Faktum er at acetylen er den eneste av de brennbare gassene som kan brukes både til sveising og til skjæring. Til tross for gassens åpenbare fordeler, finnes det ting som man må tenke over når man bruker og håndterer produktet. Acetylenspalting er et begrep som mange har hørt snakk om, men få har opplevd.

Hva som skjer
Ved spalting dekomponeres acetylen under energiutvikling, dvs. trykk og temperatur stiger i flasken med fare for eksplosjon som sluttresultat. Acetylen kan ikke komprimeres på samme måte som luftgasser, f.eks. argon, siden gassen lett blir ustabil og spaltes ved økt trykk og temperatur. Acetylenflasken inneholder derfor en porøs og absorberende masse, samt aceton som oppløser store mengder acetylen. Den porøse massen begrenser det tilgjengelige volumet for spalting. Dette eliminerer spaltingsrisikoen ved normal håndtering.

Ulike årsaker
En spalting kan oppstå av flere grunner. Hvis flasken utsettes for støt eller slag kan det skapes hulrom i massen som lager muligheter for spalting. Derfor er det viktig å behandle acetylenflasken med forsiktighet. Hvis flasken utsettes for varme, f.eks. ved brann, øker risikoen for spalting. Sørg for at plasseringen av acetylenflasker er tydelig merket, f.eks. på sveisekurver, og at flaskene er lette å evakuere ved eventuell brann. En annen årsak til varmeutvikling er tilbakeslag i brennere og slanger ved sveise- og skjæreapplikasjoner. Bruk alltid tilbakeslagsventiler på brenneren og tilbakeslagssperre på acetylenregulatoren. Det anbefales sterkt å også bruke tilbakeslagssperre på oksygenregulatoren. En annen mulig årsak til spalting er rørledningssystemer som er feilaktig dimensjonert for acetylen. Det er ekstremt viktig å følge gjeldende dimensjoneringsregler. En kombinasjon av for stor rørledningsdiameter og for høyt acetylentrykk fører til spalting. Denne risikoen kan elimineres ved å sørge for å ha et korrekt utført system.

Tolk tegnene
Hvordan vet jeg om spalting foregår i flasken? En enkel måte er å kjenne på flasken med hånden om mulig. Et tegn på spalting er at du kan kjenne en tydelig varmeutvikling i flasken. Hvis spalting konstateres må gjeldende sikkerhetsrutiner følges med vannkjøling av flasken, evakuering av lokalet, varsling av redningstjenesten osv. Brosjyremateriale for håndtering av gassflasker ved brann er tilgjengelig hos din gassleverandør.

Tekst: Bo Williamsson
Foto: AGA