Norge kan bli en ledende romfartsnasjon

Det skjer mye spennende på Andøya Space Center for tiden. Grand Challenge Initiative Cusp (GCI) er tidenes største forsøk med forskningsraketter, og et unikt samarbeid mellom Norge, USA og Japan, der NASA og dens japanske søsterorganisasjon, JAXA, investerer flere hundre millioner kroner. Norge har verdens ledende eksperter på nordlys og solaktivitet, og er på vei mot å bli en romfartsnasjon.

NASA har fraktet 9 av 11 raketter til Andøya og Ny Ålesund, som er den største sendingen til utlandet fra NASA noen gang. Forskningsrakettene skal skytes opp i prosjektet Grand Challenge Initiative (GCI) Cusp på Andøya, det mest omfattende vitenskapelige prosjektet NASA har vært med på. Det er under norsk ledelse av Kolbjørn Blix ved Space Systems på Andøya Space Center, samt professor og romfysiker ved Universitetet i Oslo, Jøran Moen.

Prosjektet har mål om å forstå mer om hva som skjer når voldsomme solstormer treffer jorda. Solstormer skaper fantastiske lysshow på himmelen som nordlys, men de skaper også problemer for satellitter og navigasjonssystemer. Hvis man klarer å forstå mekanismene bedre, kan det resultere i romværvarslinger som kan forutsi solstormer og konsekvenser av disse. Prosjektet vil også gi mer forståelse for hvordan Jordas magnetfelt beskytter oss, og hvordan planeters atmosfære virker.

«Det er enormt mange detaljer som må klaffe for hver oppskyting. Til Andøya kommer de mest kvalifiserte folkene og de mest avanserte rakettene», forteller Kolbjørn Blix på Andøya.

Rakettene er fulle av høyteknologiske måleinstrumenter som skal studere atmosfærens mysterier.

Animasjon som viser banene til flere av Grand Challenge-utskytingene.

Uten gass, mat og drikke duger helten ikke
«AGA leverer gassinfrastruktur og er med på raketteventyret ved å bidra til flere av de avanserte, tekniske løsningene», sier Øystein Aasland, Head of Process Industry and Specialty Gases i AGA. «AGA har spesialdesignet tanker med flytende nitrogen, har omfattende sikkerhetskurs for ansatte og sørger for dokumentasjon på hele prosessen, samt garanti for renhet og kvalitet.»

Det er litt av en logistikk der AGA leverer flere hundre gassflasker til både Andøya og til Svalbard, som fraktes med forskningsskip fra Tromsø. Blant gassene som leveres er flytende nitrogen for nedkjøling og rensing av instrumenter på raketten, såkalt purging, som fjerner all annen atmosfære slik at ingen forurensing blir med opp i atmosfæren og gir feil målinger, samt for å unngå vanninntrenging og fuktslag. Nitrogen brukes også når rom-modulen kobles til romstasjonen. I tillegg leveres hydrogen og edelgassene helium og argon. Argon er høyren og brukes i avanserte applikasjoner på rakettene. Hydrogen brukes i værballonger på Andøya, der de har et anlegg for håndtering av hydrogen. På Ny Ålesund brukes helium.

«Vi er veldig fornøyd med AGA fordi de alltid leverer det de skal, og de har en stor kompetent ingeniøravdeling som bidrar med å oppfylle de spesielle tekniske behovene vi har», sier Benny Lysfjord, leder operasjonsavdelingen Andøya Space Center.

Norge kan bli en ledende romfartsnasjon
Andøya Space Center har en unik beliggenhet, ekspertise og infrastruktur som egner seg svært godt til oppskyting av små satellitter. NASA mener at Andøya er den beste «rangen» til slike oppdrag. Det er nå planer om å gjøre Andøya til en europeisk utskytningsbase for små satellitter, og Andøya ligger svært godt an i konkurransen.

Målet er å levere tjenester for satellittoppskytinger i 2021/22 med raketter i størrelsesorden 22 tonn. Andøya er den mest velegnede «siten».

«De siste årene er satellittene blitt mindre og flere, og det er mangel på oppskytingsfelt for det voksende småsatellittmarkedet. Andøya har den beste beliggenheten og lang erfaring, og er dermed et unikt sted å skyte opp satellitter fra. Også ESA skryter av kompetansen på Andøya», sier Kolbjørn Blix ved Space Systems på Andøya Space Center.

Norge er aktiv part i romvirksomhet internasjonalt gjennom ESA og andre programmer, der norske høyteknologiske bedrifter deltar. Andøya Space Center har søkt regjeringen om 1,3 milliarder for å bli internasjonal oppskytingsbase, noe som kan gjøre Norge til en ledende romfartsnasjon.

Les mer om prosjektet og følg med på utviklingen her:
https://www.andoyaspace.no/the-grand-challenge-initiative/

Tekst: Ingalill Sandal
Foto: Martin Langteigen and Andøya Space Center/Trond Abrahamsen