Att satsa på Oxyfuel-tekniken igen var ett lätt val för Anders Johansson, teknisk chef för Sapa.

Sapa brinner för Aga-brännare

När Sapa i Finspång skulle installera sin nya smältugn anpassade man det helt och hållet efter oxyfuel-tekniken. ”Vi hade mycket goda erfarenheter av oxyfuel-teknik”, säger Anders Johansson, teknisk chef på sapa. Ökad produktion, bättre energieffektivitet och lägre emissioner var tre riktigt tunga skäl.

Sapa Heat Transfer är baserat i Finspång, en ort som sedan flera hundra år tillbaka varit ett centrum för metall-bearbetning. Ur denna långa tradition av yrkeskunnande har företaget vuxit till en världsomspännande leverantör av värme-växlarband till fordonsindustrin, med 85 procent av försäljningen på export. När Sapa Heat Transfer för ett par år sedan ville öka sin produktion och installera en ny smältugn gjordes en analys av energikostnaderna och man jämförde el mot bränsleeldad ugn. ”Det visade sig att den bränsleeldade ugnen gav en bättre energieffektivitet per ton smält aluminium, men den gav även ökad flexibilitet för olika kvaliteter”, berättar Anders Johansson.

Tidigare erfarenheter övertygade
”För fyra år sedan satte vi in en oxyfuel -brännare från AGA i en befintlig smältugn byggd 1990 och vi har varit mycket nöjda med resultatet”, säger Anders Johansson. Därför vände man sig till AGA igen och lät därefter den engelska konstruktören anpassa installationen av ugnen efter valet av bränsle och brännare.Det är framför allt den nya typen av brännare med låg temperatur som har gjort tekniken än mer efterfrågad. AGA:s flamlösa brännare ger en mer utbredd flamma som späds ut med ugnsgaserna, vilket resulterar i lägre maxtemperatur i flamman utan att värmningseffekten går förlorad. Utsläppen av kväveoxid kan därmed begränsas ytterligare, särskilt om man minskar oönskat insläpp av luft i ugnen.

Ökad ugseffektivitet och sänkt energiförbrukning
”Våra gränsvärden för kväveoxid är långt under gränsvärdena”, konstaterar Anders Johansson. Oxyfuel-teknik ger också minskade utsläpp av koldioxid relaterat till lägre energiförbrukning per ton smält aluminium. Eftersom man använder syre i stället för luft i förbränningen behöver kvävet i luften inte värmas upp, vilket kräver mindre bränsle än med konventionell teknik, och därmed också minskade emissioner. ”Med oxyfuel-tekniken har vi kunnat öka ugnseffektiviteten och därmed produktiviteten”, säger Anders Johansson, samtidigt som vi har kunnat sänka energiförbrukningen och emissioner. För oss finns ingen tvekan om vilket bränsle och vilka brännare som är det bästa i våra ugnar och för vår produktion.