Gaslära

10 tips för vintergrillning

1. Se till att dina ingredienser och marinader inte fryser …

Koldioxid från naturens eget kretslopp blir grön...

Jäsning för att producera etanol frigör koldioxid. I Lantmännen Agroetanols …

Vätgas – en av framtidens energibärare

Som totalleverantörer av industri- och specialgaser har Linde produkterna för …

Lustgas – från smärtstillare till fartfixare

Dikväveoxid (N2O), allmänt känt som lustgas, är en färglös, icke brännbar gas …

Gaslära: Eten – ger både viloläge och...

Eten (C2H4), eller etylen som är en annan benämning, är en organisk förening …

Metan

Metan (CH4) är en färglös och luktfri gas som bildas vid syrefri nedbrytning …

Acetylen

Acetylen (C2H2) är ett omättat kolväte och produceras vanligtvis vid en …