Hydrogen can cut emission in steel production

Nya gasapplikationer minskar koldioxidavtrycket i industrin

Industrin har en viktig roll både i försörjningen av tekniska lösningar för ett hållbart samhälle och ett minskat koldioxidavtryck i den egna verksamheten. Resurseffektivitet är en självklarhet och en viktig framgångsfaktor. Nya gasapplikationer minskar koldioxidavtrycket i industrin och bidrar till ökad effektivitet och hållbarhet.

– Våra kunders fokus på ökad hållbarhet och minskade emissioner har stadigt ökat och vi hjälper dagligen våra kunder att förbättra sin miljöprestanda. Bland annat genom att minska sitt koldioxidavtryck, där vi med gasapplikationer kan hjälpa dem att optimera sina processer och på så vis minimerar såväl den direkta som den indirekta miljöpåverkan, säger Olof Källgren, Marknads- och Försäljningsansvarig för Linde i norra Europa.

Lindes gaser används i många olika applikationer och av kunder i de flesta branscher, allt från livräddande medicinsk syrgas, till högrena specialgaser för elektroniktillverkning och laboratorier, till aktiva skyddsgaser för svetsning och skärning, kvävgas för livsmedelsproduktion, syrgas vid fiskodling osv. till nya och miljövänligare lösningar för vätgas inom transport, sjöfart och traditionell industriproduktion.

Fokus på ökad produktivitet

Teknikutvecklingen sker ofta i nära samarbete med kunderna och alltid med fokus på ökad hållbarhet. Missionen är att göra världen mer produktiv.

– Just nu pågår många initiativ att ställa om till en grönare industriproduktion, och vi är delaktiga i flera av dem när det kommer till industriella gasapplikationer. Det handlar om stora investeringar. Därför krävs nya samverkansformer ett ömsesidigt driv för att bli en föregångare till morgondagens gröna industrisamhälle, säger Per Sellerholm, Marketing Manager Metallurgy hos Linde.

Grön vätgas är en nyckelprodukt för att nå klimatmålen

Grön vätgas är starkt i fokus och väntas bli ett viktigt alternativ till fossila bränslen och en nyckelprodukt för att nå klimatmålen.

– Vi satsar på vätgas både globalt och lokalt, både utveckling av produktions- och distributionslösningar såväl som på olika tillämpningar av vätgas och även leveranser av större elektrolysörer. Som Sveriges ledande leverantör av vätgas är vi redo att stödja en fossilfri framtid, säger Ola Ritzén, Product Manager Metallurgy hos Linde.

– Vi är också det bolag i Norden som har den bredaste erfarenheten av elektrolys, syrgasanvändning vid förbränning, samt förmågan att leverera de olika gaser och tekniklösningar som behövs för dessa processer.


Under 2020 genomförde Linde, i samarbete med stålföretaget Ovako, världens första fullskaletest att värma stål med vätgas istället för med propan i valsverket i Hofors.

– Testet visade att det fungerar minst lika bra att värma stål med vätgas som traditionell teknik. Eftersp, användningen av vätgas genererar vattenånga som enda utsläpp utgör detta ett stort steg i utvecklingen mot en mer hållbar framtid och ett historiskt ögonblick för stålindustrin, berättar Ola Ritzén.

Visste du att…
Lindes applikationer hjälper kunderna minska deras CO2-utsläpp med mer än dubbelt så mycket som Lindes samtliga verksamheter ger upphov till.

Läs mer om grön vätgas, hur den produceras och alla möjligheter för din verksamhet.

Besök vårt externa pressrum för att ta del av de senaste pressreleaserna och nyheterna.

Text: Carina Aspenberg