AGA och Lindes historia

Efter över hundra innovativa år är vi världsledande inom gasindustrin, med ett brett utbud av högspecialiserade produkter, teknologi och lösningar. Vi har varit en del av Linde i 20 år. Och nu går vi framåt under gemensamt namn – AGA har blivit Linde. Läs mer här.

AGA – en pionjär inom radio...

Gustaf Dalén och AGA var tidigt ute med att satsa på radio- …

AGA- spisen – En ikon inom köksindustrin

Under en sjukdomsperiod befanns sig uppfinnaren och nobelpristagaren Gustaf …

Gustaf Dalén- den ständige optimisten

Gustaf Dalén var en positiv person och hade en obotligt optimistisk grundsyn …

Fokus på försvaret – utvecklingen under andra...

I samband med att andra värdskriget bröt ut skars Sverige av från utländska …

AGA utvecklar medicinska gaser och medicinteknik

AGA (sedan januari 2020 har företagsvarumärket ändrats till Linde) inriktning …

Acetylenbilen – en snabbstartad bensinersättare

Sedan 2004 har AGA jobbat med biogas som bränsle till framför allt …

Innovativa signaler under trafikens utveckling

Innovatören Gustav Dalén tog steget från fyrbelysning till signalsystem för …