Ola Ritzen har lång erfarenhet av gasappliktioner inom metallurgisk industri utvecklade High Level Lancing (HLL)-tekniken.

Flexibla produktionslösningar som möter stålindustrins krav

Genom ett nära och långsiktigt samarbete med stålindustrin tar AGA fram behovsanpassade lösningar som möter dagens krav och kundernas utmaningar.

Dagens volatila ekonomi kräver flexibla lösningar för produktionen och därmed för värmning av stålämnen. Vid högkonjunktur krävs hög produktion och vid sämre tider lägre, antingen färre ton/timme eller färre timmar. Samtidigt ökar kraven på kvalitet och minskade utsläpp av NOx, SOx och CO2 samt lönsamhet. På AGA har vi länge sett fördelen med en gemensam teknikutveck-ling tillsammans med stålindustrin. Och det har också visat sig vara ett framgånsrikt sätt att förbättra och utveckla tekniker. De mål som har efterfrågats har varierat genom åren och med kundernas utmaningar, men kapacitet, energiförbrukning, kvalitet och miljö är de parametrar som inverkat mest på besluten.

Unika krav kräver unika lösningar
I många fall kan syrgasteknik vara en del av lösningen. Det finns dock sällan en standardlösning som är optimal för alla ugnar och behov.  Genom att studera ugn, process, krav och mål tar vi gemensamt med kunden fram det som passar bäst. AGA har i mer än 20 år arbetat med syrgastillämpningar för värmnings- och glödgningsugnar. Vi har installerat syrgasteknik i mer än 130 ugnar runt om i världen. Med den erfarenheten, egenutvecklade simuleringsprogram, brännare och det egna ugnsbolaget UTAB kan vi leverera en komplett lösning och garantera resultaten.

Pilothall för utveckling och tester av egna tekniker
I Sverige har vi även fördelen av att den globala utvecklingsavdelningen för applikationer till stålindustrin är baserad i Stockholm. Vi har i och med det tillgång till specialister och en pilothall med gassystem, ugnar, haspelverk och utrustning där vi kan testa nya brännare och tekniker. Vi har även möjlighet att provvärma kundens stål för att utvärdera möjliga värmningshastigheter, glödskal, bränslen och tekniker.

De flesta av dagens världsledande syrgastekniker har tillsammans med våra kunder utvecklats genom att först testas i pilothallen för att senare installeras i produktion hos kunder i Sverige. På så sätt har vi utvecklat flera “svenska” tekniker. Genom åren har även en hel del 1:a generationens installationer ersatts av nya, effektivare och mer miljövänliga tekniker. Fördelen med att även leverera förbrukningsvaran syrgas är att vi alltid måste se till att tekniken fungerar, även när förutsättningarna och kraven ändras. Det är ett långsiktigt samarbete, som är både viktigt och inspirerande för båda parter.

Text: Ola Ritzén
Foto: Cecilia Rudengren

Läs er om våra produkter och lösningar för stålindustrin på AGA:s hemsida.