Möt Janne Röttger chef för FERRONOVA process support

Gasanalys är lite som detektivarbete, säger Janne Röttger, chef för FERRONOVA® process support på AGA. Att inte kunna se det som mäts är lite av tjusningen.

Vad FERRONOVA är och vad ni gör?
Man kan säga att FERRONOVA är en stöd­funktion för de olika affärssegmenten här på AGA, men framför allt till metallurgisegmen­tet. Våra tjänster riktar sig främst till metal­lurgikunder och det är mestadels mättjänster vi utför. Vi mäter och analyserar gaser, mäter processtemperaturer, kalibrerar kundens pro­cessutrustning, gör miljöanalys och analyserar gasutsläpp.

Vad innebär din roll?
Mitt jobb är att hålla ihop hela gruppen på åtta man. Jag gör årsvis planering och ser till att alla kontrakt är uppdaterande så att kunderna får det de vill ha. Det gäller också att hitta nya spår för att utveckla ny utrustning, dvs hårdvara.

Vad är det som triggar dig rent jobbmässigt?
Gasanalys är som ett hantverk, man måste ha lite näsa för det. Antingen gillar man det eller så tycker man det är jättejobbigt. Man kan ju inte se gaserna. Men det är just det jag tycker är själva tjusningen. Man måste förstå och kunna processerna för att kunna lista ut vad som har hänt. Det är lite av ett detektivarbete i och med att man inte kan se det man mäter. Jag gillar tillfredställelsen när det blir riktigt bra. Det är också roligt att ha etablerat ett kontaktnät med kunderna. Jag gillar miljön, men framför allt så är det ju där på plats hor kunderna allt händer.

Hur är du som person och vilka egenskaper krävs för att hålla på med gasanalyser?
Jag gissar att det krävs ett stort mått av nyfkenhet. Jag är både vetgirig och uthållig. Man måste tycka att det är roligt, så nyfkenheten är helt klart en drivkraft.

Vad skulle du säga att FERRONOVA:s styrka är?
FERRONOVA är ackrediterade av Swedac och vi har unika tjänster som vi är helt ensamma om. De senaste åren har vi investerat i mycket ny utrustning och eftersom en stor del av vår utrustning också är mobil kan vi utföra analyserna direkt i processen. Med den utrustningen vi har nu kan vi göra nästan allt. Dessutom är vi väl spridda geografiskt. Vi har lokaliserat oss nära kunderna, så vi snabbt kan vara på plats. Vi har ett ackrediterat in­strumentlabb i Växjö där alla våra instrument har sin bas. Vi reviderar instrumenten varje år och ser att de är linjära, att de mäter rätt och är i bra skick. Eftersom vi har vår utrustning i kundernas processer vilka ofta är påfrestande miljöer för utrustningen, så måste den gås igenom efteråt. Vår styrka ligger också i det nära samarbetet vi har med vårt egna metallur­gisegment som är processexperterna. Vi har har ofta många och djupa materielfrågor.

Vad ser du för tendenser och trender?
Det vi märker är att våra kunder får allt högre krav på sig från sina kunder. Tidigare låg det i kundens egenintresse att de hade korrekta processer. Nu ställer kundernas kunder krav på att allt genomgår rätt process och de vill också veta att FERRONOVA® har koll på sina proces­ser. De skickar ut revisorer och de vill de se våra rapporter, så att de kan se att det är rätt temperatur och att cykeln stämmer. Det kom­mer allt fer normer på att man ska ha koll på sin process. Det leder till fer tjänster och mer komplicerade rapporter.

Hur ser du på FERRONOVA:s utveckling och framtid?
Det finns stor potential i FERRONOVA, så jag ser fram emot att tillsammans med gruppen utveck­la FERRONOVA vidare. Jag hoppas att vi får rum att utvecklas och växa, både vad gäller hårdvara och tjänster, men också att vi kan utveckla FERRONOVA som stand alone service.