Naturgaskonvertering – från ord till handling

Vad krävs det egentligen för att ställa om till naturgas som energikälla? Hur gör man det smidigast? Och vilka aspekter behöver man väga in? AGA:s naturgasexpert Carl Petersohn ger sin syn på saken.

Att byta bränsle är ett stort beslut och inget som företaget gör i en handvändning. Det har vi respekt för. Men har man väl börjat fundera kring vad ett byte skulle kunna innebära för produktionsprocessen, miljön och för företagets ekonomi – finns det i de allra flesta fall ett starkt intresse för att gå från ord till handling.

Beslut på goda grunder
För mig är det viktigt att känna att jag kan bidra till att kunden fattar ett väl avvägt beslut på goda grunder. På AGA har vi både erfarenhet och expertkunskap att kunna hjälpa till med tekniska lösningar, kostnadskalkyler, tillståndsfrågor, konstruktionsarbete och det projektledningsarbete som inryms i ett konverteringsprojekt.

Kundens behov, förutsättningar och önskemål är centralt för oss och det är alltid utifrån detta som vi sätter samman våra arbetsteam och planerar arbetsprocessen. Och det blir i regel både bäst och billigast resultat om vi kan komma in så tidigt som möjligt i processen när ett företag börjar fundera på att byta till naturgas som energikälla.

En bra planering ger snabbare konvertering
Om jag skulle ge något råd till företagare som funderar på att byta energikälla till naturgas, så är det att ta kontakt med oss på AGA så tidigt som möjligt i processen. Vårt mål är att företaget ska kunna ta ett välgrundat beslut mot bakgrund av en gedigen analys där företagets behov, önskemål och förutsättningar är i fokus. Även om frågan om att byta bränsle till en början kan kännas både stor och komplex, så ska det ändå vara tryggt att ta beslutet. Och har man väl gjort en noggrann planering så kan själva konverteringen vara smidig att genomföra.

Är beslutet att konvertera till naturgas väl fattat så kan man se fram emot en mer effektiv produktionsprocess, bättre tillgänglighet och arbetsmiljö samt lägre koldioxidutsläpp. Det bekräftas av samtliga kunder som gjort slag i saken och som anlitat AGA för att byta den befintliga energikällan mot naturgas.

Text: Carl Peterson
Foto: Cecilia Rudengren

Läs mer om AGAs produkter och lösningar för naturgas på vår AGA:s hemsida.