Specialisterna rycker ut och ökar företagens kapacitet

Det är ofta möjligt att optimera befintlig utrustning så att effektiviten i en förbränning eller värmebehandling ökar med 10-20 procent. Det visar erfarenheter hos Ferronova, AGA:s processerviceteam för värmebehandling och metallurgisk industri.

Varje år kommer kunder från hela världen till AGAs ugnslabb i Älvsjö, där företaget visar upp de senaste framstegen inom förbränningsteknik. Men mycket av utvecklingsarbete sker tillsammans med AGAs kunder i deras egna ugnar, genom täta samarbeten för att fram skräddarsydda lösningar. “Våra svenska applikationsingenjörer driver ständigt kundnära projekt som handlar om att hitta nya processvägar eller att lösa specifika problem”, säger Tomas Ekman, förbränningsspecialist hos Linde.

“Vi kan kan rycka ut snabbt och hjälpa företag med flaskhalsar i produktionen, att minska deras utsläpp eller helt enkelt sänka deras processkostnader”, säger Erik Larsson, chef för Segment Metallurgi Norra Europa. “För företag som går ett steg längre och byter äldre utrustning mot ny teknik, talar vi om effektivitetshöjningar på uppemot 50 procent”, säger han.

Ferronova-teamet arbetar mot såväl stora som små företag inom metallurgisk industri. Intresset för dess specialkompetens har ökat i takt med att företag har behov av kunskapen inhouse, därför att man fokuserar på sin kärnaffär eller minskar sina personalkostnader, något som varit tydligt på senare år då gruv- och stålindustrin har tvingats skala ner. “Vår kompetens saknas på flera håll. Våra kunder tycker det är bättre att köpa in den vid behov”, säger Jan-Olof Röttger, chef för Ferronova.

Marginella kostnader
Ferronovas tjänster består av två delar. Å ena sidan AGA:s applikationsingenjörer, ofta metallurger och specialister på kundernas processer, som analyserar och beräknar. Å andra sidan serviceingenjörer som på plats kollar av instrument och trimmar processer. Ferronova tar i samarbete med kunden ansvar för hela optimeringsarbetet. Till exempel om en fordonstillverkare får en stor order och värmebehandlingen för härdning av komponenter blir en flaskhals som hämmar tillverkningstakten. AGA:s applikationsingenjörer tar då fram underlag, simulerar optimering och kommer fram till att företaget genom optimering kan ha 15 procent mer gods i de befintliga ugnarna.

“Det har stor betydelse för företaget. Minskad produktionstakt kan innebära avsevärda summor i förlorade intäkter. Kostnaderna för Ferronovas tjänster är i ett sådant sammanhang marginell”, säger Jan-Olof Röttger. Efter analys och systemoptimering kan tester göras i laboratorier och med skrot i ugnarna. En del kunder har egna laboratorier, i andra fall har AGA samarbeten med olika labb. Hela processen behöver inte ta mer än några veckor.

Mindre utsläpp
En viktig del av Ferronovas arbete kommer från industrins strävan att minska sina utsläpp av NOx och andra miljöfarliga ämnen. Förbränningstekniska förbättringar gör stor skillnad och förutom processutveckling ger myndigheternas styrmedel i form av skatter och straffavgifter företagen ekonomiska incitament till förbättringar. I den globala konkurrensen är det dessutom avgörande  att svensk industri ligger i framkant i både i  process- och miljöhänseende.

På ett mer långsiktigt plan samarbetar AGA ständigt med kunder för att utveckla renare och effektivare förbränning. Det sker med hjälp av AGA:s egna ugnslabb i Älvsjö och Lindes globala nätverk, och ofta i kundernas egna ugnar, genom nära samarbeten och skräddarsydda lösningar. Ferronovas specialister består av ett tiotal personer som har Norden och Baltikum som huvudmarknad. Men man har även gjort jobb i USA, Ryssland och Polen. “Styrkan i Ferronova är specialiseringen, som gör att vi ständigt utvecklar oss och är i framkant inom vårt område. Vi säljer en tjänst som många företag inte har, och står för både analys och implementeringen, vilket inget annat gasbolag gör”, säger Jan-Olof Röttger.

Text: Mattias Karén
Foto: AGA