Landbaserad fiskodling för en hållbar framtid

Runt om i världen betraktas landbaserade vattenbruksanläggningar alltmer som ett mer hållbart alternativ till öppna vattenbruk. En plats som är särskilt lämpad för landbaserad fiskodling är Island – något som Matorka, en banbrytande odlare av fjällröding, har dragit nytta av.

Öppna vattenbruk kan vara en riskabel verksamhet. Några av de utmaningar som måste tas med i beräkningen vid odling i naturlig havsmiljö inkluderar spridning av sjukdomar, antibiotikaresistens, havslöss och naturligtvis att fisken flyr. Dessutom är användningen av kostsamma och miljömässigt riskfyllda kemikalier och bekämpningsmedel oundviklig.

Fram till för bara några år sedan ansågs landbaserad fiskodling för kostsamt, men detta håller på att förändras i och med att system och teknik blir alltmer sofistikerade. Tillväxten av landbaserad fiskodling under de kommande åren kommer att främjas av innovativa företag som AGA, som håller på att ta fram den senaste tekniken som syresättningssystem och återcirkulationssystem för vattenbruk (RAS).

Fakta

Matorka har sedan starten på Island 2010 fokuserat på landbaserat vattenbruk. Bolaget producerar för närvarande 1 500 ton fjällröding per år men arbetar på att fördubbla sin produktionskapacitet och utvidga den till att omfatta både regnbågslax och längre fram även Atlantisk lax. Idag kan tusentals kunder i huvudsakligen Nordamerika och Europa njuta av företagets miljövänliga och hälsosamt odlade fiskprodukter.

Fiskodling på Island

Ett företag som leder vägen inom landbaserad fiskodling är isländska Matorka. Matorka grundades 2010 och man arbetar för närvarande med att fördubbla anläggningens storlek och kapacitet – från 10 000 kubikmeter med kapacitet att producera 1 500 ton fisk per år, till 20 000 kubikmeter och 3 000 ton fisk.

Blandningen av klimatiska och geologiska förhållanden gör Island unikt lämpat för landbaserat fiskodling, förklarar Matorkas VD Árni Páll Einarsson.

”Tack vare de geotermiska förhållandena kan vi optimera vattentemperaturen, samtidigt som god tillgång till grundvatten och billig vattenkraft hjälper till att möjliggöra en smidig, effektiv och kostnadseffektiv fiskodling”, förklarar han.

Energy-efficient, sustainable fish farming

Matorkas fiskodling innehåller ett antal unika designelement som ytterligare förbättrar energieffektiviteten och miljöprestanda. Anläggningen är utformad som ett modulärt system, med varje modul bestående av en raceway högst upp som är kopplad till tre växttankar. Varje tank är placerad 1,2 meter under den ovanstående tanken, vilket tillåter vatten att strömma från en tank till nästa, endast med hjälp av tyngdkraften.

”Den enda gången vi pumpar vatten är för att föra vatten från våra brunnar in i systemet. Därefter sker allting naturligt, förklarar Einarsson och han tillägger att endast 20 procent av vattnet släpps för att skölja bort avfall, medan 80 procent återcirkuleras.

En annan unik egenskap i Matorkas fiskodling är att en enda blandningstank används både för att blanda vattnet från brunnarna och för att rensa fisken före skörden. Att investera i en flerfunktionstank istället för två minskar kapitalutgifterna.

En ny standard

Företaget arbetar hela tiden med att hitta nya sätt att göra sin anläggning så energieffektiv och hållbar som möjligt. Till exempel är hela anläggningen utformad så att fasta ämnen och avfall kan avlägsnas från avloppsvattnet innan det släpps ut i havet – ett projekt som beräknas vara klart år 2020.

”Vi driver ett unikt vattenbruk som är speciellt utformat för våra produktionsbehov och vårt läge. Genom att kombinera beprövad vattenbruksteknik med våra egna designfunktioner tror jag att vi sätter en ny standard för hållbar laxproduktion, avslutar Einarsson.

Text: Isabelle Kliger
Photo: Linde