En av världens största syrgasanläggningar garanterar kritisk syreförsörjning för Metsä Groups bioproduktfabrik

Äänekoski i Finland har varit en välkänd pappers- och massaregion sedan 1980-talet då Äänekoski massafabrik grundades. Förutom den nybyggda syreanläggningen har AGA också en kvävefabrik i Metsä Fibers bioproduktanläggning. Kvävefabriken som byggdes för CP Kelco blev färdig våren 2016, och produktionen inleddes trots att bioproduktfabriken ännu inte var färdigbyggd.

Allt är större och effektivare i Äänekoskis bioproduktfabrik, men massaproduktionen i sig är densamma. Syre är en viktig del i massaproduktionen, därför inleddes syreanläggningens verksamhet samtidigt med bioprodukttillverkningen. ”Faktum är att syreanläggningen blev klar lite över en månad tidigare än beräknat, så vi hade gott om tid på oss att göra nödvändiga provkörningar för att säkerställa en smidig start och drift, säger Matti Liimatainen, AGA:s platschef på Äänekoski-fabriken.

Syreanläggningen, som använder VPSA, d.v.s. Vacuum Pressure Swing Adsorption Technology, är en av de största i världen. När Metsä Fibre planerade att bygga en bioproduktfabrik i Äänekoski uppstod även frågan om försörjningen av syrgas för massatillverkningen var tillräcklig. Den nya fabriken behövde så mycket syre att transporten av syret med fordon inte var en bra lösning.

Metsä Fibre och AGA inledde förhandlingar i augusti 2014. ”Förhandlingarna om syreanläggningen varade i ett år, vilket är en relativt kort tid när det gäller ett så stort projekt som detta, förklarar AGA:s kontorschef Tommi Niemi. ”Att bygga själva fabriken tog mindre än två år.”

”Under våren 2017 började utbildningen av Metsä Fibres personal. Vi började med grundläggande saker som är viktiga när man arbetar med syre: vad är syre? Vad används det för och vad händer på en syrgasanläggning? Eftersom säkerheten alltid kommer först i alla våra verksamheter, var det viktigt för oss att investera i personalutbildning, säger Niemi.

Metsä Fibres bioproduktanläggning inledde sin verksamhet i augusti 2017 och nådde snabbt sin nominella produktionskapacitet. Fabriken producerar cirka 1,3 miljoner ton massa per år.

En överenskommelse har gjorts mellan Metsä Fibre och AGA om att samarbetet ska vara i 15 år. Anläggningens viktigaste funktion är att garantera den syreförsörjning som krävs för bioproduktfabriken. Därför har mycket stora investeringar gjorts för att säkerställa driftsäkerheten i syrgasanläggningen. Anläggningens drift är helt automatiserad. Om problem skulle uppstå i driften av syrgasanläggningen skulle detta också ha direkt påverkan på bioproduktfabrikens verksamhet.

Därför har syrgasanläggningen en mycket smart konstruktion. Anläggningens kritiska delar är dubbla för att säkerställa oavbruten syreproduktion och anläggningens tillförlitlighet. Om problem uppstår i en av anläggningens delar möjliggör backupsystemet för flytande syre att verksamheten inte avbryts. När kontrollsystemet upptäcker ett möjligt fel stoppas anläggningen automatiskt och backup-systemet tar över. Syrgasanläggningen är helt automatiserad och styrs från AGA:s fjärrkontrollcenter i Avesta, Sverige.

”Anläggningen har fungerat mycket bra sedan starten. Vi har inte fått några klagomål om verksamheten och allt har gått enligt planerna, tillägger Niemi nöjt.

Syre är en viktig beståndsdel i en bioproduktfabrik och oavbruten leverans är ett krav för att massaproduktionen ska kunna fortsätta utan avbrott. Med avseende på energikonsumtion och miljöeffekter är syrgas producerad på plats det mest kostnadseffektiva sättet att leverera stora mängder industriell gas. Detta uppfyller samtidigt även AGA:s och Metsä Fibres hållbarhetsvärderingar.

”En bioproduktfabrik kräver mycket syre på en timme. 35-40 ton syre får rum i ett tankfartyg. Utan syrgasanläggningen skulle vi se en konstant ström av tankfartyg varenda dag, säger Niemi.

Förutom massa producerar bioproduktfabriken mycket förnybar energi. I själva verket får syrgasanläggningen all den el som behövs för sin verksamhet direkt från samma industriområde.

”Det viktigaste för oss är att våra kunder kan lita på att vi sköter allt som vi ska och att fabrikerna fungerar utan avbrott. Hittills har allt gått mycket bra och det ser mycket lovande ut för vårt fortsatta samarbete, påstår Niemi.

Text: Enni Saikkonen, Merja Kumpulainen
Foto: Petri Krook