Minskad energiförbrukning och ökad kapacitet med AGA:s REBOX HLL

Energibesparingar på tio procent, ökad kapacitet och minskade utsläpp blev resultatet när Outokumpu lät implementera AGA:s High Level Lancing system (REBOX HLL) i varmvalsverket i Torneå.

Outokumpu Stainless är en internationell koncern som tillverkar rostfritt stål. Produktionsenheten i Torneå, Finland, är en av de största och mest kostnadseffektiva i världen. I Torneå tillverkar man varm- och kallvalsade rostfria produkter.

Tillverkningen kräver mycket energi och propan används som huvudsakligt bränsle. Ett mål för Outokumpu har länge varit att minska energiförbrukningen men även utsläppen av koldioxid och kväveoxider. Outokumpu beslutade därför, i maj 2011, att man skulle implementera AGA:s REBOX HLL-system.

En prisbelönt teknik
HLL-tekniken är speciellt utvecklad för metallbranschen och vann 2009 the Linde Group Patent and Innovation Award. Tekniken kan användas i stora värmningsugnar för att öka produktiviteten och för att spara bränsle. Kundens befintliga förbränningssystem fortsätter att vara i drift samtidigt som man gör en övergång mellan normal drift och HLL-drift, det vill säga att syrgas tillsätts istället för vanlig luft i förbränningen.

”I varmvalsverket hos Outokumpu i Torneå har vi installerat HLL-systemet i en av de två stegbalksugnarna, vilka används för att återvärma ämnen till en jämn temperatur före valsningen”, berättar Tommi Niemi, Metallurgy Team Leader på AGA Finland.

Syrgas ersätter luft
Med HLL-tekniken ersätts cirka 75 % av den luft som krävs för förbränning med syrgas. Förbränningssystemet utrustas med speciella HLL-lansar som skapar en så kallad flamlös förbränning.

”Inledningsvis var våra mekaniker en aning skeptiska till att vi skulle använda syrgas men nu när de ser resultatet är de väldigt nöjda. HLL kräver inget extra arbete och är mycket lätt att arbeta med då det är helt automatiserat”, säger Jorma Päätalo, utvecklingsingenjör och projektledare för HLL-projektet, på Outokumpu i Torneå.

HLL-systemet hjälper också Outokumpu att snabbare uppnå och att hålla rätt temperatur bättre än tidigare. Dessutom möjliggör HLL drift av varmvalsverket med enbart en stegbalksugn. I Torneå har Outokumpu två stegbalksugnar men den mindre har varit stängd sedan i maj 2012 tack vare den förbättrade produktionskapacitet som införandet av HLL-systemet gett.

”Vi är mer än nöjda med resultatet. Vårt huvudsakliga mål var att minska energiförbrukningen med 10 % vilket vi har uppnått. Men vi har också sett en ökad värmningsskapacitet och minskade utsläpp”, säger Jorma.

Ett av de största projekten
Outokumpu i Torneå har varit kund till AGA sedan länge. Tack vare införandet av HLL-systemet har gasförsäljningen ökat med i genomsnitt 70 ton per dygn. Som en del av projektet har AGA byggt en ny rörledning för syrgas, cirka 250 meter lång, mellan AGA:s luftseparationsanläggning och varmvalsverket på Outokumpu, genom vilken syrgas levereras.

”Projektet genomfördes som ett Turn Key-projekt tillsammans med UTAB där AGA stod som leverantör av hela systemet. UTAB är ett ugnsbolag som ägs av AGA och är vår enhet för REBOX. Förutom en ökad försäljning av syrgas till Outokumpu har det här projektet varit av stort värde för AGA. Det är det största metallurgiprojektet någonsin i Finland”, säger Tommi.

Sedan implementeringen i januari 2012 visar mätningar att HLL-systemet uppfyller alla de fördelar man lovat Outokumpu och nu ser man redan framåt.

”Vår förhoppning är att förlänga HLL-systemet i samma ugn men till nästa zon, den del som kallas värmningszonen. Ett annat alternativ som vi tittar på just nu är hur den mindre ugnen skulle kunna fungera med ett HLL system. Då skulle Outokumpu kunna spara ännu mer bränsle och kunna uppnå ytterligare ökad produktionskapacitet”, avslutar Tommi.