En stark insats kan ge ökad kvalitet och bättre driftsekonomi

AGA:s Fredrik Stark delar med sig av sina erfarenhet och tipsar om åtgärder som kan ge stora besparingar och ökad kvalitet

Jag har själv jobbat ca 4 år på ett rostfritt verk, både som processut­vecklare och produktionschef innan jag började på AGA, så jag vet vilka problem och utmaningar som finns ute på verken. Ofta fokuserar man på de större och mer tidskrävande problemen först, men många gånger är det just de problem som kanske känns mindre viktiga, som kan ge stor inverkan på både ökad kvalitet och minskade driftskostnader.

Fem starka frågor
Om vi specifikt riktar in oss på optimering av skänkförvärmning, hur vet du då om det finns förbättringspotential? Ett hett tips är att se över hur skänkförvärmningen egentligen fungerar. Är förvärmaren en storför­brukare av bränsle? Värms skänken enligt de rekommendationer som gäller för det eldfasta teglet? Blir det mycket illaluktande hartsrök från teglet under värmningen? Är din skänkförvärmare pålitlig och säker? Är det problem med att klara utsläppsnivåer?

Ibland räcker en komplettering
För att optimera sitt system krävs inte alltid en investering i helt ny utrustning, ibland räcker det att byta ut vissa komponenter eller att befintlig utrustning kompletteras. Genom att installera en syrgaslans kan du komma åt problem med kvartsrök, få ner bränsleförbrukningen och korta ner värmningstiden. En gasanalys och injustering kan också opti­mera driften. Det finns många lösningar som kan ge stora besparingar. I ett nyligen utfört projekt kunde vi korta ner värmningstiden från 2 dygn ner till 18 timmar, genom att konvertera två äldre skänkförvärmare från olja/luft-system till flamlös oxyfuel med naturgas som bränsle.

Styrkan ligger i ett bra samarbete
Jag vill även trycka på vikten av ett bra samarbete. Vi har gastillämpnin­gar och kompetens för i stort sett alla metallurgiska framställningspro­cesser och många av AGA:s gasapplikationer och tekniker är framtagna tillsammans med våra kunder. Drivkrafterna har oftast varit att minska bränsleförbrukning och miljöpåverkan samt öka säkerheten, produktiv­iteten, kvaliteten och utbytet. Genom att ha en öppen och nära dialog genom projektets gång kan vi löpande testa och finjustera applikationen eller tekniken tills vi nått ett optimalt resultat. Det är genom ett bra samarbete vi kan göra en riktigt stark insats.

Läs mer om AGAs lösningar för stålindustrin på aga.se.