AMBOX-studien skal gi mer kunnskap om KOLS-pasienter og bruk av oksygen

Trening med eller uten oksygen? Ny studie om KOLS

En nordisk studie skal for aller første gang undersøke om ekstra oksygentilførsel ved fysisk aktivitet er bra for KOLS-pasienter som ikke har asfyksi under hvile, men ved fysiske anstrengelser.

KOLS er en av vår tids folkesykdommer, vanligvis forårsaket av langvarig røyking. De som rammes av KOLS – kronisk obstruktiv lungesykdom – lider ofte av andpustenhet, trøtthet og lite energi. Dette skyldes at luftrøret er skadet og trangere enn normalt, eller av lite fysisk aktivitet.

Et spørsmål om livskvalitet
«KOLS er en sykdom som påvirker livskvaliteten negativt. På sikt kan det bli vanskelig å klare alle daglige oppgaver og leve et normal liv. Dette er altså en viktig studie som på lang sikt kan føre til at svært syke KOLS-pasienter kan bli mer aktive og unngå mye lidelse», sier Margareta Emtner, professor ved Uppsala universitet og hovedforsker for studien.

Etterspurt kunnskap kan gi svar
Tidligere undersøkelser har vist at KOLS-pasienter som lider av oksygenmangel under hvile blir bedre av langvarig oksygenbehandling. Men det har vært savnet mer kunnskap om dette. «Både pasienter og klinikker har etterspurt kunnskap. For oss på Linde Healthcare er det en selvfølge å støtte studien ved å levere oksygen til forsøkspasientene. Det føles viktig å kunne bidra til økt kunnskap om KOLS og fysisk aktivitet. I det lange løp handler dette om at svært syke KOLS-pasienter kan få en bedre hverdag», sier Gunilla Almqvist, produkt- og bedriftsutviklingssjef ved Homecare, Linde Healthcare.

Prosjektet gjennomføres i tre land
Studien, som heter AMBOX (AMBulatory OXygen), gjennomføres i Sverige, Norge og Finland. Problemstillingen i studien blir ofte tatt opp i nordiske sammenhenger. Det er interesse for saken i alle deltakerlandene. 144 personer vil inkluderes i studien. Halvparten av deltakerne får ekstra oksygen når de trener, den andre halvparten får ingen ekstra oksygen. Alle får treffe en fysioterapeut og får stimulans til fysisk aktivitet i løpet av hele studien. Begge gruppene testes ved starten og etter seks måneder. De følges også opp etter tolv måneder.

Kort om AMBOX-studien
Studien sponses, i tillegg til Linde Healthcare, av Hjärt – och Lungfonden og Riksförbundet Hjärt & Lung.

Studie over lengre tid
«Mange studier har vist at fysisk aktivitet er viktig for personer med KOLS. Å trene og røre på seg innebærer økt fysisk kapasitet. Dermed økes forutsetningene for et bedre liv, og en forbedret livskvalitet», fortsetter Margareta Emtner. «Vi er veldig interesserte i å følge dem opp i ett helt år for å finne ut hva som skjer i løpet av en lengre periode, og hvordan de selv opplever det», sier Margareta Emtner.

Fysioterapeuten følger opp
Det er ikke bare spørsmål om deltakernes fysikk som tas opp i studien, men også livskvaliteten deres. Under det innledende første møtet med fysioterapeuten får deltakerne sette seg mål for den neste uken. Det vil si hvilke fysiske aktiviteter de skal gjøre og når. Senere vil de ved hjelp av en aktivitetsdagbok, daglig skrive ned hva de har gjort, og hvordan det har gått. Etter en uke ringer fysioterapeuten til pasienten for å høre hvordan det har gått. Da planlegger de også neste ukes aktiviteter. I løpet av den første måneden vil fysioterapeuten ringe ukentlig, og deretter vil kontakten være sjeldnere.

Studien skal vise om de som får ekstra oksygen under fysisk aktivitet blir mer fysisk aktive, og om de får en bedre livskvalitet enn de som ikke får ekstra oksygen. Vi vil også vite hvordan de opplever å få ekstra oksygen i sammenheng med fysisk aktivitet. Det er håp om at de som får ekstra oksygen ved fysisk aktivitet vil oppleve at det er lettere å røre på seg, og at de dermed også beveger seg mer. Å være fysisk aktiv er like bra for KOLS-pasienter som for alle oss andre, for å opprettholde god helse.

Tekst: David Hulth Wallgren
Foto: AGA