Ett av de største oksygenanleggene i verden garanterer kritisk oksygenforsyning for Metsä Groups bioproduktmølle

Äänekoski i Finland har vært et kjent område innen papirmasse- og papirindustrien siden 80-tallet – da Äänekoski-papirmøllene var i drift. I tillegg til det nybygde oksygenanlegget har AGA også et nitrogenanlegg i Metsä Fibres bioproduktmølle-område. Nitrogenanlegget, som ble bygget for CP Kelco, ble fullført våren 2016, og startet produksjonen mens selve bioproduktmøllen fortsatt ble bygget.

Alt er større og mer effektivt hos Äänekoskis papirmølle, men produksjonen av papirmasse har forblitt den samme. Oksygen er et grunnleggende kjemisk stoff innen produksjon av papirmasse, så driften av oksygenanlegget startet samtidig som driften av bioproduktmøllen. «Faktisk så ble oksygenanlegget fullført over en måned før tidsfristen. Så vi hadde god tid på oss til å utføre testkjøringer i ro og mak, for å sørge for feilfri oppstart og drift ved anlegget», forteller Matti Liimatainen, AGAs Site Manager ved Äänekoski-mølleområdet.

Oksygenanlegget som drives med teknologien VPSA (Vacuum Pressure Swing Adsorption), er en av de største i verden. Da Metsä Fiber planla å bygge en bioproduktmølle i Äänekoski, ble det også vurdert om de hadde den nødvendige forsyningen av oksygen til å produsere papirmasse. Den nye møllen trengte så mye oksygen at det ikke var lønnsomt å transportere dette med kjøretøy.

Metsä Fiber og AGA begynte forhandlingene om oksygenanlegget i august 2014. «Forhandlingsprosessen angående byggingen av oksygenanlegget varte i ett år, som er relativt kort tid for forhandlinger av et så stort prosjekt», sier AGAs Account Manager på stedet, Tommi Niemi. «Selve byggingen av anlegget tok mindre enn to år.»

«Våren 2017 begynte vi med opplæring i av ansatte hos Metsä Fibre, i hvordan de skal drive oksygenanlegget. Vi begynte med det grunnleggende, og hva som er viktig når man jobber med oksygen, som: Hva er oksygen? Hva trenger man det til,og hva gjør egentlig et oksygenanlegg? Siden sikkerhet alltid er det viktigste ved alle operasjonene våre var det viktig for oss å investere i opplæring», sier Niemi.

Metsä Fibres bioproduktmølle startet driften i august 2017, og nådde raskt sin nominelle produksjonskapasitet. Møllen produserer omtrent 1,3 millioner tonn med papirmasse i året.

Hittil har Metsä Fibre og AGA blitt enige om en samarbeidsavtale på 15 år. Den viktigste funksjonen ved anlegget er å garantere nok forsyning av oksygen til bioproduktmøllen. På grunn av dette, har investeringen i driftspålitelighet ved oksygenanlegget vært svært høy. I praksis er driften av anlegget fullstendig automatisert. Hvis det skulle oppstå problemer med driften av oksygenanlegget, vil disse også direkte påvirke driften av bioproduktmøllen.

Derfor har oksygenanlegget et smart design. Kritiske deler av anlegget har blitt bygget dobbelt opp, for å sikre uavbrutt produksjon av oksygen og driftspålitelighet ved anlegget. Dersom det oppstår problemer i én av anleggets deler, vil sikkerhetssystemet med flytende oksygen sørge for at driften fortsetter som normalt. Når prosesskontrollsystemet oppdager en potensiell feil, vil anlegget automatisk begynne å slå seg av, mens sikkerhetssystemet slår seg på. Oksygenanlegget er fullstendig automatisert, og driften kontrolleres fra AGAs fjernstyringssenter i Avesta i Sverige.

«Anlegget har hatt veldig god drift helt siden begynnelsen. Vi har ikke fått noen klager om driften og alt har gått etter planen», sier Niemi tilfreds.

Oksygen er et av de kjemiske stoffene som vi bruker i bioproduktmøllen, og uavbrutt forsyning av dette er et krav for å kunne opprettholde produksjonen av papirmasse. Når det gjelder energiforbruk og miløpåvirkning, er produksjon av oksygen på stedet det rimeligste alternativet for å forsyne industriprosesser med store mengder gass. Samtidig samsvarer det også med AGAs og Metsä Fibres verdier om bærekraft.

«En bioproduktmølle trenger store mengder oksygen i timen. 35–40 tonn oksygen får plass i én tankbil. Uten oksygenanlegget, ville området hatt en konstant strøm med tankbiler daglig», mener Niemi.

I tillegg til papirmasse, skaper en bioproduktmølle også en god del fornybar energi. Oksygenanlegget får faktisk all strømmen den trenger for å holdes i drift, direkte fra samme industrianlegg.

«Det viktigste for oss er at kundene våre kan stole på at vi har full kontroll og at anleggets drift går som den skal. Hittil har alt vært vellykket. Dette er et solid grunnlag som vi fortsetter å utvikle vårt samarbeid på», sier Niemi.

Text: Enni Saikkonen, Merja Kumpulainen
Foto: Petri Krook