Dykking med flaske

Har du drømt om å oppleve havets hemmeligheter? Flere og flere svensker tar dykkersertifikatet som gjør det mulig å dykke med flaske i åpent hav. Å dykke med luftflaske er fascinerende og gir en fantastisk kontakt med havets plante- og dyreliv. Men hvordan fungerer egentlig dykking?

Det finnes to former dykking: fridykking og dykking med flaske. Rekorden for dykking uten hjelpemidler er på hele 130 meter, men normalt går dykkere sjelden dypere enn tolv meter uten utstyr. For dypere dykk kreves det dykkerutstyr med luftflaske.

Dypere dykk med heliumsblandinger

Med vanlig luft i dykkerflaskene kan en person ikke dykke dypere enn ca. 20 meter. Dette siden det høye trykket dypere ned gjør at oksygenet blir giftig for kroppen. Har du riktig type utstyr og andre gassblandinger enn vanlig luft kan du foreta dypere dykk. For eksempel kan du med gassblandingen Nitrox, luft med høyere oksygeninnhold og lavere nitrogeninnhold enn normalt, forlenge dykket. Gassblandinger som Heliox og Trimix erstatter nitrogen med helium, noe som gjør at du kan dykke dypere. Generelt kreves det mer helium jo dypere man dykker. Helium har også noen ulemper. Gassen er flyktig og kommer raskt inn i vevet, så ufrivillige stigninger kan få dårlige konsekvenser. Helium fører dessuten ut varme raskere, og man må derfor ha bedre beskyttelse mot nedkjøling.

Kontrollerte dykk er viktig for økt sikkerhet

Dype dykk medfører også flere risikofaktorer som dykkeren må vite om, og forberede seg på for å unngå skader. To vanlige farer er dykkersyke og nitrogenrus. Dykkersyke er en tilstand som forekommer når man stiger opp for raskt etter dypdykkingen, slik at det danner seg gassbobler i kroppen som består av flaskenes blanding av oksygen og nitrogen. Et symptom på dykkersyke er såkalte dykkerlopper, som kjennes som kløe i huden. Andre symptomer kan være åndenød, hoste, sterk hodepine med kvalme og oppkast, kramper og bevisstløshet. For å unngå dykkersyke er det viktig at dykkeren stiger langsomt opp til overflaten, med pauser på vei opp. Jo lengre og dypere dykket er, desto langsommere skal oppstigningen gjøres. Nitrogenrus kan oppstå når en person puster inn gass med en høy andel nitrogen, ofte i sammenheng med dykk på under 45 meter og feil gassblanding i flaskene.

Nitrogenrus gir lignende symptomer som alkoholrus. Vanlige symptomer på nitrogenrus er tunnelsyn, angst, svimmelhet, dårligere reaksjonsevne og redusert åndedrettshyppighet. Dette kan føre til farer for dykkeren, siden evnen til å ta gode beslutninger under dykket reduseres. I motsetning til alkoholrus gir ikke nitrogenrus «bakrus». Rusen forsvinner når trykket minsker. Ved å ha trygge sikkerhetsmarginer under dykking, reduseres risikoen for å bli påvirket av dykkersyke og/eller nitrogenrus. Det beste du kan gjøre er å ta et godt dykkerkurs, slik at du får den kunnskapen du trenger for å håndtere risikofaktorene.

Dykkersertifikat er påkrevd ved dykking i åpent hav

For å kunne dykke med flaske i åpent hav er det i dag påkrevd at man tar et dykkerkurs og er innehaver av et dykkersertifikat. PADI regnes som verdens største opplæringssystem for fritidsdykking, med kurs fra første prøvedykk til mer avansert dykking. Open Water Diver Certification kalles beviset som du får etter at du har bestått PADI-grunnkurset. Dette gir deg mulighet til å dykke med flaske over hele verden. I dag finnes det ca. 2 000 aktive instruktører og dykkeledere i Sverige som arbeider ved de 140 lisensierte dykkerskolene.