Nøkkelen til å utvikle nye forbrenningsmetoder

Utvikling av nye metoder innenfor forbrenningsteknikk blir veldig viktig når man prøver å redusere energiforbruket og tidskostnader innen stålindustrien. AGA samarbeider hele tiden med kunder for å finne nye teknikker som både forbedrer kvaliteten på sluttproduktet, og gjør selve prosessene mer effektive. Med hjelp av AGAs egne ovnslaboratorium i Älvsjö og Lindes globale nettverk, utvikler vi løsninger som skal holde svensk stålindustri i forkant også i fremtiden.

Hvert år kommer kunder fra hele verden til AGAs ovnslaboratorium i Älvsjö, hvor selskapet viser frem de siste fremskrittene innen forbrenningsteknikk. Men mye av utviklingsarbeidet blir utført sammen med AGAs kunder i deres egne ovner, gjennom tett samarbeid for å finne skreddersydde løsninger. «De svenske applikasjonsingeniørene våre driver stadig med kundenære prosjekter for å finne nye prosessmetoder eller for å løse bestemte problemer», sier Tomas Ekman, forbrenningsspesialist hos Linde.

Sverige driver prosessutviklingen

Sveriges høye krav når det gjelder kvalitet og energieffektivitet innen stålindustrien, fører til at svenske bedrifter hele tiden må ligge foran. Så da AGA slo seg sammen med Linde var det naturlig for konsernet å beholde utviklingsavdelingen i Älvsjö.

«Sverige er definitivt det landet som driver innovasjon og prosessutvikling innen stålindustrien. I mange tilfeller er den første kunden vår for en ny løsning en svensk kunde. Derfor er det så viktig at vi har et så nært samarbeid og en åpen diskusjon om nye idéer», sier Michael Seys, Lindes sjef for applikasjonsteknikk innen metallproduksjon og glass.

Kunden er med hele veien

AGAs lokale ekspertise gjør også at vi kan arbeide med kunder direkte i deres ovner for å forbedre forbrenningsprosessene, noe som sparer tid og sørger for at sluttresultatet blir så bra som mulig. Det kan handle om å implementere såkalte Oxyfuel-brennere eller skjæring med oksygen (High-level Lancing) som skal passe til en bestemt ovn.

Videre kan det kompletteres med å utføre tester i Älvsjö, hvor AGA har tre ovner og det utstyret som er nødvendig for å utføre forsøk på semi-industriell skala. «Vi har hatt tilfeller der kunder har sendt flere tonn materialer hit for intensive tester, hvor vi fant frem til oppvarmingsprosesser som passet for deres produkter. Deretter kan de ta med seg materiale tilbake for ytelsestester og kvalitetskontroll. Kunden er med hele veien, noe som er viktig fordi det av og til kan finnes skepsis i tilknytning til endringer av prosesser. Derfor er det bra å kunne utføre demonstrasjoner på en full skala», sier Tomas Ekman.

Effektivisering gjennom digitalisering

Det er ikke kun energibesparelser som man kan tjene på å utvikle nye metoder. Digitaliseringen har stor påvirkning også på stålindustrien og baner vei for nye prosesser som drar full nytte av systemer som blir mer og mer tilkoblet. Også der ligger Sverige i forkant.

«De store trendene i dag handler om å effektivisere gjennom digitalisering og reduksjon av utslipp. Det finnes mye rom for å gjøre prosessene noen prosent mer effektive. Svenske bedrifter er i dag ledende når det gjelder digitalisering og Industri 4.0, men om de vil beholde denne posisjonen må de fortsette å satse på innovasjoner. Digitaliseringen i seg selv betyr ingenting om ikke prosessene drar nytte av den», sier Michael Seys. Han mener at den svenske ekspertisen også betyr mye for Lindes globale kunder innen både metall, glass og andre områder.

«Organisasjonen vår i Sverige er utrolig viktig for oss. Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være. Nå har vi også planer om å kjøre forbrenningsprosjekter koblet til andre industrier i Älvsjö, for det er der ekspertisen befinner seg», sier han.