Landbasert fiskeoppdrett for en bærekraftig fremtid

Rundt om i verden vurderes landbaserte akvakulturanlegg i økende grad som et mer bærekraftig alternativ til fiskeoppdrettsanlegg i åpent vann. En geografisk plassering som er spesielt godt egnet for landbasert fiskeoppdrett er Island – noe som Matorka, en banebrytende røyeoppdretter, har vendt til sin fordel.

Fiskeoppdrett i sjøen kan være en risikabel bedrift. Noen av utfordringene som må tas i betraktning med oppdrett i naturlige marine miljøer omfatter spredning av sykdom, antibiotikaresistens, fiskelus og, selvfølgelig, rømning. I mellomtiden er bruk av kostbare, miljøskadelige kjemikalier og insektmidler uunngåelig.

Inntil for få år siden ble landbasert fiskeoppdrett ansett som for dyrt, men dette endrer seg ettersom systemer og teknologier blir stadig mer sofistikerte. Den forventede veksten av landbasert fiskeoppdrett i de kommende årene vil bli hjulpet av innovative selskaper som AGA, som utvikler banebrytende teknologier, for eksempel oksygeneringssystemer og Recirculation Aquaculture Systems (RAS).

Fakta

Matorka ble grunnlagt i Island i 2010 og har fokusert på landbasert oppdrettsbruk fra begynnelsen. Selskapet produserer i dag 1500 tonn røye per år, men er i ferd med å doble produksjonskapasiteten sin og utvider den til å omfatte regnbueørret og etter hvert atlantisk laks. Matorkas produkter distribueres primært til Nord-Amerika og Europa, slik at tusenvis av kunder hver dag kan nyte sine miljøvennlige og sunne oppdrettsprodukter.

Fiskeoppdrett på Island

Ett selskap som leder an når det gjelder landbasert fiskeoppdrett er islandske Matorka. Matorka ble grunnlagt i 2010 og er for tiden i ferd med å doble størrelsen og kapasiteten til anlegget – fra 10.000 kubikkmeter med kapasitet til å produsere 1.500 tonn fisk i året, til 20.000 kubikkmeter og 3000 tonn fisk.

Matorkas CEO, Árni Páll Einarsson, forklarer at blandingen av klimatiske og geologiske forhold på Island gjør det unikt egnet til landbasert fiskeoppdrett.

«De geotermiske forholdene gjør at vi kan optimalisere vanntemperaturen, samtidig som god tilgang til grunnvann og billig vannkraft kombineres for å muliggjøre jevn, produktiv og lønnsom oppdrett,» sier han.

Energieffektiv, bærekraftig fiskeoppdrett

Matorkas fiskeanlegg inneholder en rekke unike designelementer som ytterligere forbedrer energieffektiviteten og miljøprestasjonen. Anlegget er utformet som et modulært system, hvor hver modul har en ledningsbane på toppen, knyttet til tre tanker hvor fiskene vokser opp. Hver tank sitter 1,2 meter under hverandre, slik at vann kan strømme fra en tank til den neste, bare ved hjelp av tyngdekraften.

«Den eneste gangen vi pumper vann er for å transportere det fra brønnene våre inn i systemet. Etter det skjer alt naturlig,» forklarer Einarsson, som legger til at bare 20 prosent av vannet slippes ut for å fjerne avfall, mens 80 prosent blir resirkulert.

En annen unik egenskap ved Matorka fiskeoppdrettsanlegg er at én enkelt blandetank brukes både til å blande vannet fra brønnene og rense fisken før slakting. Investering i én flerfunksjonstank i stedet for to reduserer kapitalutgifter.

Å sette en ny standard

Fremover vil selskapet fortsette å finne nye måter å gjøre anlegget så energieffektivt og bærekraftig som mulig. For eksempel er hele oppdrettsanlegget utformet slik at faststoffer og kloakkvann kan fjernes fra avløpsvannet før det slippes ut til sjøen – et prosjekt som er satt til ferdigstillelse i 2020.

«Vi driver en enestående akvakulturstasjon som er spesielt utviklet for produksjonsbehov og plassering. Ved å kombinere utprøvde akvakulturteknologier med egne designfunksjoner, tror jeg at vi setter ny standard for bærekraftig lakseproduksjon,» avslutter Einarsson.

Tekst: Isabelle Kliger
Foto: Linde