LNG-lösningar för sjöfart, industrin och fordonsbranschen

Flytande naturgas (LNG) är det renaste fossila bränslet, men kan också produceras från förnybara energikällor. Innovativa helhetslösningar för LNG, finns för industri, tunga transporter och sjöfart.