Scana Steelin muutosprojekti LNG:lle

Scana Steel on AGAn avustuksella vaihtanut vanhan senkankuumennuslaitteistonsa uuteen happipolttoteknologiaa käyttävään laitteistoon sekä kaiken polttoöljynsä nesteytettyyn maakaasuun (LNG). Päätös on johtanut sekä alentuneisiin hiilidioksidipäästöihin että parantuneeseen käyttövarmuuteen. Lisäksi tuotannon tehokkuus on kasvanut. Videolla vastuuhenkilöt AGAlta ja Scana Steeliltä kertovat projektista.