Luovutetun veren matka – Yhteistyössä SPR Veripalvelu ja AGA

Veriplasma, yksi veren kolmesta osasta, pitää jäädyttää vuorokauden sisällä luovutuksesta. AGAn nestetyppipakastin jäädyttää veriplasman tarpeeksi nopeasti tarpeeksi kylmäksi. AGAn tuotevalikoimaan kuuluu erityyppisiä nestetyppipakastimia, joiden teho perustuu nestetypen muodostamaan kaasufaasiin. AGAn osaamisen avulla pakastimet räätälöidään aina vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja toiveita.

Viime vuonna 120 000 ihmistä luovutti verta SPR:n Veripalvelussa. Ja hyvä niin, sillä verta tarvitsee Suomessa vuosittain noin 50 000 ihmistä. Heidän joukossaan on esimerkiksi leikkauspotilaita, keskosia, syöpäpotilaita ja onnettomuusuhreja. Luovutetun veren tie luovuttajalta tarvitsijalle on pitkä, ja se vaatii saumatonta yhteistyötä verenluovutuksen työntekijöiltä, veren käsittelijöiltä ja kuljettajilta.

”Kaikki Suomessa luovutettu veri käsitellään täällä Helsingin Kivihaassa. Plasma on kolmesta veren osasta ainoa, joka jatkaa matkaansa Kivihaasta ulkomaille. Punasolut ja verihiutaleet käytetään Suomessa, mutta plasma viedään pakasterekan kyydissä ulkomaille, jossa siitä valmistetaan muun muassa verenvuotosairauteen käytettäviä lääkkeitä”, Veripalvelun prosessikehityksen asiantuntija Timo Kangasmaa kertoo. Luovutuksen jälkeen veri testataan ja siitä eritellään punasolut, plasma ja trombosyytit eli verihiutaleet. Jokainen tippa luovutettua verta tulee tarpeeseen. Verihiutaleita saavat esimerkiksi syöpäpotilaat, plasmaa verenvuototautia sairastavat ja punasoluja leikkauspotilaat ja synnyttäjät.

AGAn toimittamalla nestetypellä on merkittävä rooli plasman käsittelyssä. Kun plasma on eroteltu veren muista aineista alkaa jäädytysprosessi. Plasma pitää saada jäädytettyä vähintään -30 celsiusasteeseen vuorokauden sisällä luovutuksesta. Tavallisessa pakastimessa tämä ei onnistu riittävän tehokkaasti, mutta AGAn nestetyppipakastin jäädyttää veriplasman luotettavasti ja turvallisesti.

Viina-altaista typpipakastimeen

Veripalvelun perushoitaja Paula Ekonen työntää 240 plasmapussia rullakossa AGAn nestetyppipakastimeen.

Veripalvelu alkoi hieman yli vuosi sitten käyttää AGAn nestetyppipakastinta plasman jäädytyksessä.

”Tämä on paljon kätevämpi ja luotettavampi kuin entinen tasopakastin. Uuden teknologian opettelu hieman jännitti, mutta nyt kun olen oppinut käyttämään nestetyppipakastinta, en vaihtaisi enää vanhaan systeemiin”, perushoitaja Paula Ekonen sanoo.

Jäädyttäminen ei kuulosta monimutkaiselta prosessilta, mutta mitä herkempi pakastettava aine on, sitä enemmän asioita täytyy ottaa pakastuksessa huomioon. Plasman pakastuksessa tärkeintä on nopea aikataulu ja riittävä kylmyys. ”Plasma pitää jäädyttää nopeasti, mutta kovin suuriin pakkaslukemiin pakastinta ei kuitenkaan voida laskea, jotta plasmapussit eivät rikkoudu”, Kangasmaa selventää.

Ennen plasma jäädytettiin suurissa ”viina-altaissa”, joissa plasmapussit upotettiin etanolialtaisiin tunniksi jäätymään. Etanolialtaista siirryttiin tasopakastimeen, johon mahtui kerralla vain 42 plasmapussia.

Nykyään suurin osa Veripalveluun tulevasta plasmasta jäädytetään AGAn toimittamissa nestetyppipakastimissa, joihin mahtuu kerralla 240 pussia plasmaa. Vastaavanlaisilla pakastimilla on monia käyttötarkoituksia, ja pakastimen lämpötila voidaan valita asiakkaan tarpeen mukaan -50 celsiusasteesta jopa -190 asteeseen. ”Samantyyppisissä kaappimallisissa pakastimissa pakastuvat elintarvikesegmentin asiakkaillamme muun muassa raakapakasteet. Yliopistoilla, sairaaloissa ja biopankeissa nestetyppipakastimella pakastetaan esimerkiksi tutkimusnäytteitä”, AGAn  syväjääpakastusapplikaatioiden projektipäällikkö Minna Matrone toteaa hymyillen.

Parempi jäljitettävyys, ergonomia ja tehokkuus
Nestetyppipakastin kerää Veripalvelulta pelkkiä kehuja. Se on turvallisempi, tehokkaampi ja ympäristöystävällisempi kuin vanhat ratkaisut. Lisäksi se säästää työntekijöiden selkiä: pakastimen käyttö ei vaadi raskasta nostelua, vaan 240 pussia plasmaa kulkeutuu pakastimeen kätevästi rullakossa.

Minna Matrone ja Timo Kangasmaa. AGA ja SPR:n Veripalvelu ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään

”Typpikaasupakastin on tuonut selkeitä säästöjä. Koko prosessista on pystytty karsimaan välivaiheita ja pienetkin työtä helpottavat muutokset ja ajalliset säästöt yksittäisen plasmapussin käsittelyssä kertautuvat vuositasolla merkittäviksi. Lisäksi ergonomia on parantunut”, Kangasmaa sanoo. Uudessa järjestelmässä myös veriplasman valmistusprosessin jäljitettävyys paranee.

Nykyään kaikki plasmapussit kirjataan tietojärjestelmään, josta plasman luovuttaja, käsittelijät ja jäädytysprosessitiedot voidaan tarvittaessa selvittää helposti ja nopeasti.

Tietojärjestelmä räätälöitiin yhdessä AGAn ja Veripalvelun kanssa. AGAn monipuolisella tietotekniikkaosaamisella oli merkittävä rooli pakastusprosessin kehittämisessä. Ohjelmoinnin toteutuksesta oli vastuussa Erkki Rinne, jolla on vankka kokemus ohjausjärjestelmien prosessien toteutuksesta AGAn asiakkaiden tarpeisiin. Nestetypen syöttölinjasto pakastimelle toteutettiin vakuumieristetyllä putkistolla suoraan ulkona sijaitsevasta 12 kuutiometrin säiliöstä. Linjaston on suunnitellut AGAn projektipäällikkö Aarre Takala.

Kuten muidenkin AGAn kaasujen, typen käyttö vaatii tarkkuutta ja huolellisuutta. Kaikissa huoneissa on happipitoisuutta monitoroivat laitteistot sekä liikennevalot huoneiden ulkopuolella.  Turvallisuuden varmistamiseksi kaikilla pakastimen kanssa työskentelevillä on myös henkilökohtainen happikatomittari.

Veripalvelun typpipakastimen käytöstä haluttiin tehdä asiakkaille mahdollisimman vaivatonta. Sopimukseen kuuluu laitteiston kunnossapitosopimus sekä AGAn SECCURA® automaattinen kaasuntilauspalvelu. ”Tavoitteenamme on aina tehdä kaasujärjestelmien käytöstä mahdollisimman kokonaisvaltaisia ja turvallisia ratkaisuja. Asiakkaiden on helppo asioida kanssamme, koska eri toimittajien välisiä rajapintoja ei pääse syntymään”, Matrone kiteyttää.

Lisätietoja:
SPR Veripalvelu Timo Kangasmaa, puh. 0503742653,
timo.kangasmaa@veripalvelu.fi
Oy AGA Ab Minna Matrone, p. 0400445301, minna.matrone@fi.aga.com