Livräddande kirurgi med hjälp av kryogena gaser

Kryogen frysning har en viktig roll i utvecklingen av moderna tekniker för att bevara mänskliga organ för transplantation. I Finland använder det nyöppnade Nya barnsjukhuset i Helsingfors flytande kväve i sin toppmoderna vävnadsbank. Där bevaras mänsklig vävnad i optimalt skick så att de kan användas vid kritiska operationer och transplantationer.

Nya barnsjukhuset är specialiserat på behandling av barnsjukdomar. Där finns landets främsta kompetens inom komplexa pediatriska ingrepp som organtransplantationer och hjärtkirurgi. Sjukhuset behandlar barn under 15 år från hela Finland. Ambitionen med Nya barnsjukhuset är att ge bäst vård i världen. Det handlar inte bara om att erbjuda bästa möjliga medicinska expertis, utan att också kunna ge barnen och deras föräldrar en så trygg och välkomnande vistelse som möjligt. Hela inredningen är fantasirik och inspirerad av Tove Janssons magiska Mummin-värld, med färgglad grafik, målningar och citat.

Ett av de mest populära inslagen på Nya barnsjukhuset är det flera våningar höga digitala akvariet. Barnen kan färglägga fiskar på papper som sedan scannas in. Barnen kan se se sina egna fiskar simmar sedan runt med andra fiskkompisar.

Vävnadsbanken central för kritiska ingrepp

”Vår vävnadsbank är en typ av reservdelsbank”, förklarar Sari Tähtiharju Ph.D inom genetik. ”Vi använder den för att lagra vävnad inklusive hjärtan och blodkärl, varav många kommer från mycket äldre organdonatorer. Vävnadsbanken är en viktig del av vårt mål att utveckla vår vård för att vara bäst i världen.”

Vävnadsbanken får i genomsnitt ett hjärta per vecka. Om det inte är i tillräcklig kondition för att användas helt i en transplantation, dissekeras hjärtat och vävnadsdelar tas ut, som sedan kan användas vid olika ingrepp. Homografter används i huvudsak för att behandla olika typer av medfödda hjärtfel, vilka ofta upptäcks hos spädbarnen under graviditeten. ”Det kan röra sig om problem med aortan eller allt för smala artärer”, berättar Sari Tähtiharju.

Vissa ingrepp kan i vissa fall planeras redan innan födseln. Vävnadsproverna ligger fram till operationsdagen förvarande i flytande kväve.

Bevaras i flytande kväve i minus 150 grader

På Nya Barnsjukhuset används en frys med flytande kväve från för att frysa homografterna och förvara dem i optimal temperatur. Efter frysprocessen lagras homografterna i en noggrant kontrollerad miljö på minus-190 graders Celsius. När de ska användas tinas de upp till 37 grader och hålls sedan i saltlösning tills det är dags för operation eller transplantation. ”Vi behandlar ungefär 100 patienter om året. 100 små barn som får en ny chans”, avslutar Sari.

Hur fungerar kryogen frysning?

Alla vävnadsbankens biologiska prover; Hjärtan och blodkärl placeras i en – 190 ° C  ångfas-frys. Frysen är utrustad med en styrenhet som automatiskt övervakar vätskenivån och reglerar fyllningen av frysarna. Förvaringen av vävnadsbankens alla viktiga prover säkerställs på flera sätt. Om det automatiska flödet av flytande kväve bryts vid exempelvis strömavbrott och nivån av flytande kväve (133L) inne i frysen fortfarande är korrekt, är de biologiska proverna säkra i de två veckor det tar för att temperaturen i frysen stiger till det kritiska intervallet för biologiska prover vilket ligger på -135 ° C till -140 ° C.

Frysarna kan också fyllas manuellt om det behövs. Systemet innehåller en omfattande larmsystem som varnar för funktionsfel i  frysfacket. Lösningen AGA levererat omfattar planering och installation av flytande kvävetransporter- och lagringslösningar. Det årliga underhållet täcks med en månadsavgift.

Den kryogena helhetslösningen inkluderar; kryogena kvävefrysar (f MVE1500), behållare, vakuumisolerade rör och övervakningssystem (TEC 3000).

Text: Isabelle Kliger, Cecilia Rudengren, Minna Matrone
Foto: Minna Matrone, Shutterstock