Etter beregning og analyse, vil serviceingeniørene justere prosessene på plass hos kunden.

Spesialistene rykker ut og øker selskapets kapasitet

Det er ofte mulig å optimalisere eksisterende utstyr for å øke effektiviteten i en forbrenning eller varmebehandling med 10–20 prosent. Det har erfaringene hos Ferronova vist, AGAs prosesstjenesteteam for varmebehandling- og metallproduksjon-industri.

Hvert år kommer kunder fra hele verden til AGAs ovnslaboratorium i Älvsjö, hvor selskapet viser frem de siste fremskrittene innen forbrenningsteknikk. Men mye av utviklingsarbeidet utføres sammen med AGAs kunder i deres egne ovner, gjennom tett samarbeid for å finne skreddersydde løsninger. «De svenske applikasjonsingeniørene våre driver stadig med kundenære prosjekter som handler om å finne nye prosessmetoder eller å løse et bestemt problem», sier Tomas Ekman, forbrenningsspesialist hos Linde.

«Vi kan rykke ut raskt og hjelpe bedrifter med flaskehalser i produksjonen, minske utslipp eller ganske enkelt redusere prosesskostnadene deres», sier Erik Larsson, sjef for segment-metallproduksjon Nord-Europa.

«For bedrifter som går ett trinn lenger og bytter ut eldre utstyr med nye teknikker, snakker vi om effektivitetsøkninger på opp mot 50 prosent», sier han.

Ferronova-teamet arbeider med både store og små bedrifter innen metallproduksjonsindustrien. Interessen for slik spesialkompetanse har økt i takt med at bedriften har behov for intern kunnskap. Derfor fokuseres det mer på kjernevirksomheten eller reduksjon av personalkostnadene, noe som har blitt tydeligere de siste årene siden gruve- og stålindustrien ble tvunget til å redusere sin størrelse. «Det er mange som ønsker vår kompetanse. Kundene våre synes det er bedre å anskaffe den etter behov», sier Jan-Olof Röttger, sjef for Ferronova.

Marginale kostnader

Ferronovas tjenester består av to deler. Den ene er AGAs applikasjonsingeniører, ofte metallprodusenter og spesialister på kundenes prosesser, som analyserer og beregner. Den andre er serviceingeniører som kontrollerer instrumenter og justerer prosesser på stedet.

Feronova tar ansvar for hele optimaliseringsjobben, i samarbeid med kunden. Et eksempel kan være om en bilprodusent får en stor bestilling, og varmebehandlingen for herding av komponenter blir en flaskehals som hemmer produksjonsflyten. AGAs applikasjonsingeniører henter da frem data, simulerer optimaliseringen, og kommer frem til at bedriften gjennom optimalisering kan ha 15 prosent mer gods i ovnene sine samtidig. «Dette har stor betydning for bedriften. Redusert produksjonsflyt kan innebære betydelige summer i tapte inntekter. Kostnadene for Ferronovas tjenester er i den sammenhengen marginale», sier Jan-Olof Röttger. Etter analyse og systemoptimalisering kan det foretas tester i laboratorier og med skrot i ovnene. En del kunder har egne laboratorier, og i noen tilfelle har AGA samarbeidet med ulike laboratorier. Hele prosessen trenger ikke ta mer enn noen uker.

Mindre utslipp

En viktig del av Ferronovas arbeid kommer fra industriens bestrebelser etter å redusere utslipp av NOx og andre miljøfarlige stoffer. Forbrenningstekniske forbedringer utgjør en stor forskjell. I tillegg til prosessutvikling har myndighetene implementert straffetiltak i form av skatter og avgifter for bedrifter, som økonomiske incitamenter til forbedringer. For å kunne konkurrere på et globalt nivå er det dessuten avgjørende at svensk industri ligger foran både når det gjelder prosesser og miljø.

På et mer langsiktig plan samarbeider AGA stadig med kunder for å utvikle renere og mer effektiv forbrenning. Dette skjer ved hjelp av AGAs eget ovnslaboratorium og Lindes globale nettverk. Ofte i kundenes egne ovner, gjennom nært samarbeid og skreddersydde løsninger. Ferronovas spesialister består av et titalls personer som har Norden og Baltikum som hovedmarked. Men vi har også utført arbeid i USA, Russland og Polen.

«Styrken i Ferronova er spesialisering, noe som gjør at vi stadig utvikler oss og ligger i forkant innen vårt område. Vi selger en tjeneste som mange bedrifter ikke har, og står for både analyse og implementering – noe ingen andre gassbedrifter kan tilby», sier Jan-Olof Röttger.

 

Tekst: Johan Rapp

Bilde: AGA