Edel, allsidig og ettertraktet – helium gir oss både hjerneskanning og LED-lys

Mange mennesker forbinder helium med fargerike ballonger. Men vårt nest enkleste element har en mengde bruksområder, fra lekkasjedeteksjon og sveising til nanoteknologi og romforskning. Helium benyttes også i produksjonen av mange av våre vanligste teknologjenstander, slik som mobiltelefoner.

Helium er en kjemisk inert, ikke-brennbar, fargeløs og luktfri edelgass. Helium er en-syvendedel så tung som luft, bare hydrogen er lettere. Grunnet sine fysiske og kjemiske egenskaper slik som lav tetthet, god termisk konduktivitet, lavt kokepunkt og liten atomradius, er helium en svært allsidig gass.

Helium beskytter – både i airbager og innen sveising

Helium spiller en betydelig rolle i mange prosesser og områder, både som gass og i flytende form. Heliumgass benyttes for eksempel til å fylle opp side-airbager i biler. Airbager i ratt og dashboard er kun nødvendig i noen sekunder for å beskytte passasjerer mot skader ved frontkollisjon, men dersom bilen ruller må sideairbaggene være oppblåste i betydelig lenger tid for å beskytte hodet. Komprimert helium eller heliumblandinger har et konstant trykk i flere sekunder for å beskytte bilens passasjerer.

Fiberoptikk. Helium brukes til å lage glassformen der fibrene blir laget. Helium er også nødvendig i kjøleprosessen.

Elektronikkbransjen er storforbruker av helium, hovedsakelig i produksjon og halvledere i LED-lys, datamaskiner, biler, mobiler og mange andre elektronikkgjenstander vi omgir oss med. Gassen benyttes også i produksjon av fiberoptikk, og er en viktig komponent i beskyttelsesgasser for MIG- og TIG-sveising. I tillegg benyttes helium i gassblandinger for undervannsarbeid og dykking, samt som medisinsk åndedrettsgass. Den benyttes også som detektor for lekkasjer i rør og tanker.

Kjøler romteleskop og finner svulster

Heliumbasert kryptografi muliggjør mange spennende forsknings- og utviklingsprosesser, slik som å skape sterke magnetiske felter i partikkelakseleratorer for å simulere partikkelkollisjonene rett etter Big Bang, slik at vi kan få mer innsikt om universets opphav og utvikling. Andre områder er kvantefysikk, hjerneforskning, nanoteknologi og romforskning. Blant andre ting benyttes flytende helium til å kjøle optikken og sensitivt måleutstyr i forskningssatellitter mot solstråler. Flytende helium (minus 269 grader celsius) er verdens kaldeste materiale, og det eneste kjølemiddelet kaldt nok til å tillate superledningsevne i metaller og legeringer. Superledningsegenskapene lager magnetiske resonansbilder, f.eks. magnetisk kameraundersøkelse, et stor medisinsk område. Magnetiske felter og radiobølger skanner kroppens indre og vev. For å skape superledende magnetiske føringer må de kjøles ned til ekstremt lave temperaturer.

Romforskning. Helium i væskeform avkjøler optikk og følsomt måleutstyr på satellitter.

Ønsket og verdifull her på jorden

Selv om helium er det nest mest vanlige elementet i universet, er heliumkonsentrasjonen i jordens atmosfære lav. Kommersielt helium utvinnes hovedsakelig fra naturlige gasskilder, som inneholder fra 1 til 7 volumprosent helium. Heliumrik naturgass er uvanlig, og finnes hovedsakelig i noen deler av USA, Nord-Afrika, Den arabiske halvøy, Australia, Russland og Polen. Med nye bruksområder og en voksende global etterspørsel, blir helium stadig en mer ettertraktet gass.