Sašķidrinātā dabasgāze

Šašķidrinātā dabasgāze (LNG) ir tīrākā fosīlā degviela, turklāt ražota no atjaunojamiem enerģijas avotiem. Inovatīvie risinājumi ar LNG ir izmantojami rūpniecībā, smagā un jūras transporta vajadzībām.