Risinājumi metalurģijā

Tērauda ražotājiem ir svarīgi atrast pareizo līdzsvaru starp rentabilitāti un konkurētspēju. Tas prasa rūpīgu degvielas patēriņa, resursu pārvaldīšanas, efektivitātes, produktivitātes un kvalitātes kontroli. AGA ir gāzu risinājumi, kas var optimizēt procesus, lai nodrošinātu vides mērķu sasniegšanu.