Oglekļa dioksīds no dabas cikla kļūst par zaļo CO2

Lantmännen Agroetanol pārstrādes rūpnīcā Norčēpingā (Norrköping) katru gadu tiek fermentēts apmēram 600 000 tonnu graudu. Fermentācija etilspirta ražošanai atbrīvo arī oglekļa dioksīdu. Mēs savācam oglekļa dioksīdu un nogādājam to mūsu blakus esošajā rūpnīcā, kur to sašķidrinām. Oglekļa dioksīds no dabas cikla kļūst par zaļo CO2.

Ja gadījumā nezinājāt, oglekļa dioksīds (CO2) ir tas, kas rada burbuļus gāzētajos dzērienos.

Oglekļa dioksīds tiek radīts kā dažādu fermentācijas procesu blakusprodukts. Tā kā oglekļa dioksīds ir dabiska cikla sastāvdaļa, papildus oglekļa dioksīds atmosfērai tomēr pievienots netiek. Mēs varētu teikt, ka aizņemamies oglekļa dioksīdu un tad izmantojam to kaut kam labam, aizstājot videi kaitīgas vielas, pirms tas nonāk atmosfērā.

Lauksaimniecības produkti – bioetanola avots

Lantmännen Agroetanol izmanto Zviedrijas lauksaimniecības produktus par savas bioetanola ražošanas avotu. Fermentācija ir ļoti vecs paņēmiens. Vispirms samaltiem un ar ūdeni sajauktiem graudaugiem tiek pievienots raugs.

Procesā, kurš aizņem aptuveni divas dienas, izveidojas etilspirts un oglekļa dioksīds. Tieši izejvielā esošā stērķele tiek pārveidota šajās divās sastāvdaļās. Līdz ar to pirmais produkts ir etanols, kas veido aptuveni trešdaļu kopējā galaprodukta.

Tā kā oglekļa dioksīds ir dabiskā cikla sastāvdaļa, papildu oglekļa dioksīds atmosfērā netiek pievienots.

Otra trešdaļa ir izejvielā esošais proteīns un šķiedras, ko raugs nevar sašķelt, tā sauktie spirta graudi. No spirta graudiem Lantmännen Agroetanol izgatavo augstas kvalitātes lopbarību, galvenokārt liellopiem un cūkām.

Pēdējo fermentācijas galaproduktu trešdaļu veido oglekļa dioksīds, par kuru parūpējas Linde, nosūtot to uz savu rūpnīcu blakus Lantmännen Agroetanol bioetanola rūpnīcai, kur tas tiek sašķidrināts un pārvērsts oglekļa dioksīdā.

Lasīt par citām aizraujošām CO2 izmantošanas jomām.

Mēs pārstrādājam oglekļa dioksīdu

Tādējādi neapstrādātā gāze mūsu oglekļa dioksīda rūpnīcā nāk no Lantmännen Agroetanol bioetanola ražošanas procesa.

Neapstrādāta gāze satur aptuveni 95% oglekļa dioksīda, kā arī ūdeni un nedaudz etilspirta un sēra maisījumu, un tā tiek iegūta lejpus Agroethanol esošā ūdens attīrītāja.

Pēc saspiešanas un atdzesēšanas ar dzesēšanas ūdens palīdzību oglekļa dioksīda gāze tiek attīrīta un koncentrēta. Oglekļa dioksīds no dabas cikla kļūst par zaļo CO2.

Tad tīrā un sausā gāze tiek atdzesēta dzesēšanas sistēmā ar amonjaku tā, lai oglekļa dioksīds kondensētos. Šķidrais oglekļa dioksīds tiek tālāk attīrīts ar destilācijas un filtra palīdzību, līdz gatavais produkts tiek iepumpēts uzglabāšanas tvertnēs.

Rūpnīca ir paredzēta darbam bez cilvēkiem un tiek vadīta / uzraudzīta attālināti no Linde vadības telpas Āvestā (Avesta).

Atbalstu uz vietas rūpnīcai nodrošina Ukselesundas (Oxelösund) gaisa gāzes rūpnīcas personāls. Daži no Ukselesundas darbiniekiem nodarbojas galvenokārt ar operatīvo atbalstu Linde Norčēpingā.

Ir būtiski palielināta jauda

2021. gadā neapstrādātas gāzes piegāde no Agroethanol tiks palielināta no 13 tonnām stundā līdz 17 tonnām stundā, kas nozīmē, ka ražošanas jauda palielināsies no 100 000 līdz aptuveni 150 000 tonnu CO2 gadā.

Saistībā ar ražošanas palielināšanu tiks uzstādīti četri dzesēšanas torņi, lai palielinātu kompresoru dzesēšanas jaudu.

Arī uzglabāšanas kapacitāte tiks palielināta no 2800 m3 līdz 4300 m3. Četras 500 tonnu tvertnes tiks pārvietotas no Sēderteljes (Södertälje) uz Norčēpingu. Visbeidzot starp Norlic un Norčēpingas ostu tiek būvēts 2,5 km garš cauruļvads kuģu piekraušanai un izkraušanai.

Piegāde notiek ar kuģiem, kā arī pa autoceļiem un dzelzceļu. Iekraušana smagajās automašīnās un dzelzceļa vagonos notiek tieši oglekļa dioksīda rūpnīcā, savukārt iekraušana kuģos notiek aptuveni 2,5 km no rūpnīcas. Transportēšana uz ostas teritoriju tiks veikta, izmantojot jauno cauruļvadu.

Fakti par oglekļa dioksīda pielietojuma jomām:

Daudzās Linde izmantošanas jomās oglekļa dioksīds aizstāj vielas, kuram ir negatīva ietekme uz apkārtējo vidi. Lasīt vairāk par oglekļa dioksīdu.

Piemēram, tas aizstāj halonus ugunsdzēšamajos aparātos un freonus (CFC) polistirēna un poliuretāna putu ražošanā. Tīrīšanas ar sauso ledu procesos oglekļa dioksīds strādā bez jebkādiem papildu tīrīšanas šķīdinātājiem, kas bieži vien ir kaitīgi vai piesārņo tīrīšanai paredzēto virsmu. Automašīnu gaisa kondicionēšanas sistēmas, kurās kā dzesētājs HFC vietā tiek izmantots CO2, ir ne tikai videi draudzīgas, bet arī ekonomiskākas (mazāks degvielas patēriņš) nekā sistēmas, kurās tiek izmantotas fluora siltumnīcefekta gāzes.

Oglekļa dioksīdam ir tādas īpašības, kas var tikt izmantots daudzos un dažādos veidos, nenodarot kaitējumu atmosfēras ciklam. Tāpēc nav nekāds pārsteigums, ka oglekļa dioksīds tiek izmantots produktos un procesos, ar kuriem sastopamies katru dienu:

  • gāzētos dzērienos, uzlabojot to derīguma termiņu un pievienojot svaigu un izteiktu garšu
  • pārtikas produktu atdzesēšanā vai sasaldēšanā
  • dzeramā ūdens attīrīšanā, padarot to mazāk korozīvu
  • siltumnīcās, palielinot dārzeņu augšanas ātrumu
  • notekūdeņu neitralizēšanā, pirms tie nonāk apkārtējā vidē
  • oglekļa dioksīds sausā ledus granulu veidā ir ļoti efektīvs un elastīgs dzesēšanas līdzeklis – lai uzturētu preci vēsu un svaigu, nav nepieciešama papildu enerģija
  • aizsarggāze metāla metināšanā un lāzergriešanas procesos
  • dzesēšanai rūpnieciskos procesos

Izbaudiet gāzēto ūdeni ar klimata pozitīvu CO2