Veselības aprūpe

Šķidrā slāpekļa izmantošana jaunā ātriju fibrilācijas...

Jaunajā ātriju fibrilācijas ārstēšanas procedūrā …