Harjavallassa juhlittiin uusittuja tuotantolaitoksia

Ilmakaasutehdas

Miljoonainvestointi takaa kaasutoimitukset 2030-luvulle asti
Keskiviikkona 6.9.2017 juhlittiin aurinkoisessa ja lämpimässä säässä AGAn Harjavallan tuotantolaitosten uudelleenvihkiäisiä. Hymy oli juhlijoilla herkässä eikä syyttä – ilman työtapaturmia ja aikataulussa toteutettu projekti takaa Harjavallan kaasutoimitukset pitkälle 2030-luvulle asti.

Laitosten uudistusprojektissa modernisoitiin kaksi ilmakaasutehdasta, siirrettiin käyttämättömäksi jäänyt ilmakaasutehdas Hangon Koverharista Harjavaltaan ja uudistettiin vetylaitos LNG (nesteytetty maakaasu) -käyttöiseksi. Vuosien 2015-17 aikana toteutettu modernisointiprojekti maksoi kaikkiaan 40 miljoonaa euroa.

Uudistuksen taustalla ovat Boliden Harjavallan ja Norilsk Nickel Harjavallan kanssa aiemmin solmitut pitkät toimitussopimukset. AGA toimittaa Bolidenille happea ja typpeä kupari- ja nikkelisulatoiden prosesseihin ja Norilsk Nickelille happea, typpeä ja vetyä nikkelikemikaalien ja -metallien valmistukseen.

Uusittu vetylaitos

Kaasutehtaan siirto Hangosta Harjavaltaan
Hangon Koverharissa sijainnut, käyttämättä jäänyt kaasutehdas päätettiin siirtää Harjavaltaan. Kokonaisen tehtaan siirto on koko maailmankin oloissa varsin poikkeuksellinen. Uudelleenkäyttö on myös ekologinen ratkaisu.

AGAn Harjavallan tehdaspäällikön Harri Lindqvistin mukaan siirtämiseen haastetta toi erityisesti se, että työ suoritettiin Harjavallan ilmakaasujen tuotantoa keskeyttämättä. ”Vieressä oli käynnissä olevia laitoksia ja laitteistoja. Siirtäminen onnistui kuitenkin sataprosenttisesti”, Lindvist kertoo.

Vetylaitoksen osalta yksi merkittävimpiä uudistuksia oli tuotannon raaka-aineen vaihtaminen teollisuusbensiinistä nesteytettyyn maakaasuun (LNG). Ympäristömyönteisyyden ja energiatehokkuuden ohella maakaasun käyttö on myös turvallisempaa.

 

Vihkiäistilaisuudessa kiiteltiin onnistunutta yhteistyötä
AGAn toimitusjohtaja Andreas Opfermann korosti avajaisissa alueen merkitystä AGAlle. Harjavallan ilmakaasutehtaat ovat Pohjoismaiden suurin happea tuottava yksikkö, ja uudistuksen myötä laitosten tuotantokapasiteetti on entistäkin parempi. Opfermann kiitti asiakkaitamme Boliden Harjavaltaa ja Norilsk Nickel Harjavaltaa pitkästä yhteistyöstä ja luottamuksesta.

Vesa Törölä, Boliden Harjavalta

 

Boliden Harjavallan liiketoiminnan kehityspäällikkö Vesa Törölä kertoi yrityksen historiasta ja tulevaisuuden näkymistä. Bolidenilla on käynnissä merkittävät investoinnit, joiden myötä yrityksen rooli tulee kasvamaan entisestään. Törölä muistutti myös kaasujen merkityksestä sulatoiden prosesseissa – ilman kaasua ei Boliden pysty tuotteitaan valmistamaan.

 

Joni Hautojärvi, Norilsk Nickel Harjavalta

Norilsk Nickel Harjavallan toimitusjohtaja Joni Hautojärvi korosti Harjavallan merkitystä Suomen viennille: asukaslukuun suhteutettuna Harjavalta sijoittuu Suomen vientitilastoissa toiselle sijalle. Myös Hautojärvi viittasi alueen investointeihin ja valoisaan tulevaisuuteen; mikäli sähköautot yleistyvät, tarvitaan niiden valmistuksessa entistä enemmän Norilsk Nickelin tuotteita – ja sen myötä entistä enemmän AGAn tuottamaa kaasua.

Kuvat: Henna Glade