Kuka ajattelee hitsaajaa

AGA ajattelee hitsaajaa

1920-luvun Suomessa hitsaus oli uusi työmenetelmä. Tätä opastamaan tarvittiin taho, joka ajatteli hitsaajia, ja piti huolta heidän ammattitaidostaan. AGAsta tulikin jo historiansa alkuvaiheessa tärkeä tietolähde alaan perehtymisessä.

AGA julkaisi 1920-luvulla Tiedonantoja-nimistä hitsauslehteä, joka jakoi tietämystä uusista työskentelymenetelmistä ja vinkkejä turvallisesta hitsauksesta. Lehti kertoi myös mitä kekseliäimmistä tavoista hyödyntää hitsausta ja hitsauskaasuja uusiin sovellutuksiin.

Turvallinen hitsaus ja kaasun käyttö muissa yhteyksissä.
AGAn Tiedonantoja-lehti kertoi aikalaisilleen hitsauksen käyttökohteista, kaasujen turvallisesta käytöstä ja uusista hitsauslaitteista. Lehti muistutti lukijoitaan myös muun muassa työsuojainten käytöstä ja muista turvallisuutta lisäävistä toimista. Hitsaajia kehotettiin esimerkiksi huomioimaan, että inhimilliset heikkoudet, kuten välinpitämättömyys ja ylimielisyys voivat johtaa vakaviinkin onnettomuuksiin.

Turvallisuudesta huolehtiminen ei aina ollut liian vakavamielistä. Lehti opetti turvallista hitsausta humoristisilla ja yllättävilläkin sananparsilla ja aforismeilla. Yhtenä vinkkinä henkilö- ja materiaalivahinkojen välttämiseen lehti neuvoi: “Jos haluatte välttää palokuntaa ja sairasvaunuja, niin älkää koskaan hitsatko vahingottuneita bentsiiniastioita ennenkuin olette ne huolellisesti puhdistaneet. Eräs käytännönläheinen neuvo kuului: “Käytä aina ensiluokkaista täyttöainetta – siitä riippuu sauman laatu ja Teidän maineenne hitsaajana!” Julkaistiinpa lehdessä myös viittomakielellä säestetty varoitus hitsausmelun vaaroista: “Jos Te työskentelette meluisassa ympäristössä ilman kuulonsuojaimia, saatte ennemmin tai myöhemmin opetella puhumaan käsin.

AGAn Tiedonantoja-lehti jakoi myös kekseliäitä vinkkejä hitsauskaasun hyödyntämiseen muissa sovellutuksissa. Tietämystä jaettiin niin ulkomailla kuin Suomessakin keksityistä innovaatioista. Asetyleeniä keksittiin käyttää muun muassa peltohiirien hävittämiseen, murtovarkaiden kiinniottamiseen sekä kanojen munimisen vauhdittamiseen.

Hitsaustietoisuuden jakajat nykypäivänä
Tämän päivän Suomessa hitsaustietoisuutta jaetaan korkeakouluissa, ammattiopistoissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa. Koulut antavat opiskelijoilleen hitsauspätevyyden peruskurssien ja kädentaitojen opettelun kautta. Tarjolla on ammattitutkintojen lisäksi täydennyskoulutuksia jo alalla työskenteleville. Hitsauskaasuihin liittyvien taitojen kouluttamisessa AGAlla on edelleen tärkeä rooli. Kaasujen kanssa työskentelyä opetetaan niin konepajoille kuin opistoillekin. AGAn asiantuntijat käyvät oppilaitoksissa kertomassa muun muassa kaasujen turvallisesta käytöstä, kaasujen valinnasta ja käyttöalueista, suojakaasuista sekä polttokaasuprosesseista. AGA tarjoaa turvallisuuskoulutusta henkilöille, jotka käsittelevät ja käyttävät kaasuja. Koulutuksia on tarjolla esimerkiksi kaasujen turvallisesta käsittelystä, säiliöaseman käytönvalvonnasta, sekä metallien lämpökäsittelystä.

Koulutusten lisäksi asiakkaat ovat yhteydessä AGAan, kun tarvitsevat apua kaasuihin ja kaasutyöskentelyyn liittyvien ongelmien ratkaisussa. Työpaikkojen ikärakenteiden muutos näkyy myös koulutustarpeissa – tieto ja ongelmanratkaisutaidot eivät välttämättä periydy työntekijältä toiselle. Ongelmia käydään tarvittaessa ratkomassa myös paikan päällä asiakkaan luona.

Ja kuten jo yrityksen historian alkuvuosina, AGAlaiset jakavat mielellään tietämystään!