Sådan minimerer du risici ved at arbejde med CO2 og nitrogen

Der følger primært to farer med brugen af CO2 og nitrogen, fordi de er ekstremt kolde og  fortrænger ilt. Der findes  heldigvis metoder, udstyr og adfærd, som kan minimere disse risici.

Brugen af CO2 og nitrogen er forbundet med to store risikofaktorer. Begge stoffer er for det første yderst kolde i deres flydende form og kan forårsage alvorlige forbrændinger hos mennesker og skade på andre materialer. En lækage af den ene eller den anden af disse gasser, der er lugtfri, farveløs og uden smag, kan for det andet hurtigt absorbere ilten i et lukket rum, og derved gøre rummet til en potentiel dødsfælde for enhver, der befinder sig deri.

Ventilation
Magnus Olsson er sikkerhedsingeniør hos AGA i Sverige. Han forklarer, at det vigtigste under arbejdet med CO2 og nitrogen er god ventilation. ”Jeg kan virkelig ikke understrege det nok. Det er alfa og omega, når det drejer sig om sikker håndtering af gas,” siger han.

Oxygenalarmer
Et andet vigtigt stykke udstyr er en oxygenalarm. Alarmen måler iltniveauet i rummet og udsender en alarm, hvis niveauet falder til under, hvad der er sikkert. Oxygenalarmer kan registrere meget små lækager, hvilket ofte gør det muligt at udbedre dem nemt, hvis det gøres med det samme. Daglige tjek bør være en del af rutinen på et hvilket som helst anlæg, som anvender CO2 og nitrogen. ”Ethvert indelukket område bør have en alarm,” siger Olsson. ”Men alarmen i sig selv er ikke nok, der bør også være en klar plan for, hvad man skal gøre, hvis og når alarmen lyder.”

Når en lækage opstår
”Når en lækage først er opstået, er der ikke tid til at tænke,” fortsætter han.”Du skal vide, hvornår det er sikkert at gå ind i området, og hvornår det ikke er. Hvem der må gå derind, og hvilken slags udstyr, de har brug for. Et menneske kan ikke bare gå ind i et rum med et lavt iltniveau. Han eller hun vil miste bevidstheden i løbet af få sekunder. ” AGA tilbyder medarbejderkurser samt alarmer og andet udstyr, som f.eks. lækagespray, der er nødvendig for at minimere risikoen for en gaslækage mest muligt.