Stil dine flasker lodret

Alle ved, at propanflasker bør opbevares lodret, også selvom det til tider virker mere bekvemt at lægge dem ned. Vi bad sikkerhedsingeniør Magnus Olsson forklare om og hvorfor, det er så vigtigt at opbevare propanflasker lodret.
”Det er virkelig vigtigt at opbevare propanflasker lodret,” påpeger han. “Det er faktisk altafgørende!” Olsson forklarer, at propanflasker er udstyret med en sikkerhedsventil, som skal sikre, at propan kun frigives som gas. Når flasken opbevares vandret, kan sikkerhedsventilen imidlertid blive tilstoppet, hvilket kan forårsage en funktionsfejl.

Hvordan fungerer sikkerhedsventilen?

“Ventilen udgør en sikkerhedsforanstaltning, hvis flasken skulle blive for varm.Ved høje temperaturer kan trykket i flasken kan stige, og i så tilfælde aktiveres sikkerhedsventilen og frigiver lidt gas for at reducere trykket. Hvis ventilen ikke virker, kan flasken i værste fald sprænge, eller gassen kan eksplodere,” siger han.

En propanlækage er aldrig ønskelig, men hvis flasken opbevares vandret, ville det værst tænkelige tilfælde være en lækage af propan i væskeform.

“Propan bliver meget brandfarligt, når det blandes med luft. Hvis der opstår en gnist, vil det eksplodere,” advarer Magnus Olsson.

Hvorfor er flydende propan mere farligt end propan i gasform?

“Flydende propan er mere farligt, fordi det udvider sig i flydende form. En liter propangas svarer til mange liter flydende propan, hvilket gør en lækage i flydende form meget mere farlig end en gaslækage,” konkluderer han.

Text: Magnus Olsson
Foto: AGA