OXYGEN OG FEDT, GODE HVER FOR SIG, MEN IKKE SAMMEN

Det er alment kendt at oxygen understøtter forbrænding. Men hvordan går det, når forskellige substanser udsættes for oxygen? Her beskriver vi, hvad der sker, når oxygen kommer i kontakt med olie og fedt, og hvordan risiciene skal minimeres.

En lille gnist er nok

Olier og andre smøremidler indeholder som regel forskellige kulbrinter, et perfekt brændstof i kombination med oxygen, som jo er yderst oxiderende. Med disse to komponenter til stede er en gnist nok til at skabe forudsætninger for en nærmest eksplosiv brand. Selv små mængder fedt/olie kan reagere på oxygen. Til og med selvantænding kan forekomme i visse tilfælde. Endnu værre bliver det, hvis komprimeret oxygen kommer i kontakt med fedt eller olie, f.eks. i en regulator eller i en rørinstallation, hvor trykstød og såkaldt adiabatisk kompression kan forårsage antænding.

Minimere risikoen

Hvordan skal man så minimere risiciene ved håndtering af oxygen? Det er rent faktisk enkelt. Sørg for at undgå fedt og olie i forbindelse med oxygen. Men hvordan gør man det i praksis? I mange tilfælde har man ikke styr på, hvordan ventiler, regulatorer og andre gasforsyningskomponenter er smurte. En pludselig oxygenlækage i slanger og andet udstyr kan fx få dramatiske følgevirkninger, hvis fedt findes i nærheden.

Nogle enkle tips

Vi ønsker ikke at overdrive risiciene. Med korrekt håndtering og det rette udstyr skabes forudsætningerne for sikker brug af oxygen. Her følger nogle enkle tips, som giver øget sikkerhed ved brug af oxygen:

  1. Smør aldrig regulatorer, ventiler (og andet udstyr, som kommer i kontakt med oxygen) med olie og fedt. Skal mange bruge smøremiddel, skal man anvende specialfedt/-olie, som er beregnet til at blive brugt sammen med oxygen. Sørg for at sikre, at alle komponenter i gasforsyningssystemet er godkendt til at blive brugt sammen med oxygen.
  2. Kontrollér slanger og tilslutninger med jævne mellemrum for at undgå lækage. Sørg for, at alle serviceaftaler på gasforsyningssystemet og eventuelle gasvogne overholdes. Selv den lille gasvogn er omfattet af loven om egenkontrol.
  3. Selv små fedt- og oliemængder kan være problematiske. Sørg for, at tøj, hænder og eventuelt værktøj er rengjort og affedtet ved arbejde med oxygen.
  4. Åbn oxygenflaskens ventil forsigtigt.

Tekst: Bo Williamsson
Foto: Shutterstock