Nøglen til at udvikle nye forbrændingsapplikationer

At udvikle nye løsninger inden for forbrændingsteknik bliver hele tiden vigtigere, når det gælder om at reducere energi- og tidsforbrug i stålindustrien. AGA arbejder konstant sammen med kunderne om at finde nye teknikker, der både forbedrer kvaliteten af slutprodukterne og gør selve processerne mere effektive. Ved hjælp af AGA’s eget ovnlaboratorium i Älvsjö og Lindes globale netværk bliver der udviklet løsninger, der skal holde nordisk stålindustri i spidsen, også i fremtiden.

Hvert år kommer kunder fra hele verden til AGA’s ovnlaboratorium i Älvsjö, hvor virksomheden præsenterer de sidste nye fremskridt inden for forbrændingsteknik. Meget af udviklingsarbejdet foregår imidlertid sammen med AGA’s kunder i deres egne ovne, med et tæt samarbejde for at udvikle skræddersyede løsninger. ”Vore svenske applikationsingeniører kører konstant kundenære projekter, der drejer sig om at finde nye procesveje eller at løse specifikke problemer,” siger Tomas Ekman, forbrændingsspecialist hos Linde.

Sverige driver procesudviklingen
Sveriges høje krav til kvalitet og energieffektivitet inden for stålindustrien betyder, at svenske virksomheder hele tiden ligger i spidsen. Så da AGA blev en del af Linde, var det naturligt for koncernen at beholde udviklingsafdelingen i Älvsjö.

“Sverige er definitivt det land, der driver innovation og procesudvikling inden for stålindustrien. I mange tilfælde er vores første kunde til en ny løsning en svensk kunde. Derfor er det så vigtigt, at vi har et tæt samarbejde og en åben diskussion om nye ideer,” siger Michael Says, Lindes chef for applikationsteknik inden for metallurgi og glas.

Kunden er med hele vejen
AGA’s lokale ekspertise betyder også, at man kan arbejde med kunder direkte i deres egne ovne med at forbedre forbrændingsprocesserne. Det sparer tid og sikrer, at slutresultatet bliver så godt som muligt. Det kan dreje sig om at implementere såkaldte oxyfuel-brændere eller indskæringssnit med ilt (High-Level Lancing), der skal passe til en specifik ovn.

Det kan suppleres med test, der udføres i Älvsjö, hvor AGA har tre ovne og det udstyr, der kræves for at udføre forsøg i halvindustriel skala. “Vi har haft tilfælde, hvor kunder har sendt flere tons materiale hertil for at få udført intensive tests, hvor vi demonstrerer opvarmningsprocesser, der passer til deres produkter. Senere kan de tage deres materiale med hjem til overfladeundersøgelser og kvalitetskontrol. Kunden er med hele vejen, og det er meget vigtigt, da der ind i mellem kan være stor skepsis, når det drejer sig om procesændringer. Derfor er det godt at kunne demonstrere i fuld skala,” siger Tomas Ekman.

Digitalisering giver effektivitet
Det er ikke kun energibesparelser, man får ud af at udvikle nye metoder. Digitaliseringen påvirker også i høj grad stålindustrien, og den baner vej for nye processer, der har fuld nytte af systemer, der stadig bliver mere online. Også der ligger Sverige i spidsen.

“I dag handler det mest om at effektivisere gennem digitalisering og reducerede udslip. Der er fortsat plads til at gøre processerne nogle procent mere effektive. Svenske virksomheder er i dag førende, når det gælder digitalisering og Industri 4.0, men hvis de vil beholde den plads, skal de fortsat satse på innovationer. Digitaliseringen i sig selv betyder intet, hvis ikke den gavner processerne,” siger Michael Seys. Seys mener, at den svenske ekspertise også er en stor fordel for Lindes globale kunder inden for både metal, glas og andre områder.

“Vores organisation i Sverige er af stor betydning for os. Sådan har det altid været, og sådan vil det fortsat være. Vi planlægger nu også forbrændingsprojekter, der er koblet til andre industrier i Älvsjö, for det er der, at ekspertisen findes,” siger han.

Tekst: Johan Rapp
Billede: AGA