LNG-løsninger til søfarts-, industri- og transportbranchen

Flydende naturgas (LNG) er det reneste fossile brændsel, men kan også produceres fra vedvarende energikilder. Innovative helhedsløsninger til LNG er tilgængelige for industri, tung transport og søfart.