Landbaseret fiskeopdræt – et bæredygtigt alternativ

Fiskeopdræt er en af de verdens hurtigst voksende tendenser inden for fødevareproduktion. I 2016 omsatte nye virksomheder inden for næringsstofteknologi og akvakultur 193 millioner USD, en stigning på 271 procent sammenlignet med 2014 og 2015 tilsammen(1). Og efterspørgslen efter akvakultur-løsninger stiger stadig, i takt med behovet for ikke-kødbaserede proteiner.

Indtil for få år siden blev havbrug regnet for den eneste realistiske mulighed for at opdrætte fisk. På det tidspunkt var teknologierne til landbaseret akvakultur ikke avancerede nok eller økonomisk overkommelige nok til at overbevise markedet om deres langsigtede levedygtighed. Hvis vi springer frem til 2019 er dette i færd med at blive ændret, da industrien står over for en række nye problemer.

Pludselig fiskedød og øget brug af antibiotika

I maj i år dræbte en pludselig algevækst mere end otte millioner laks i norske havbrug på bare en uge. Samtidig advarede en ny rapport fra det globale investornetværk Farm Animal Investment Risk and Return (Fairr) om de risici, som f.eks. global opvarmning, forhøjet brug af antibiotika og tab af biodiversitet udgør for denne sektor(2).

Den største forskel på fiskeopdræt i havbrug og på land er, at landbaseret fiskeopdræt ikke kræver brug af antibiotika, da hverken brugene eller deres afløb kommer i kontakt med det omliggende havmiljø. Det samme gør sig gældende for spildevand, som kan renses, genbruges og bortskaffes på en bæredygtig måde, hvis der bruges et høj-effektivt moderne Recirculating Aquaculture System (RAS).

Bæredygtigt og landbaseret

Ud over at have en minimal indflydelse på miljøet har landbaseret fiskeopdræt potentialet til at være CO2-negativt. Fremadrettet vil det være muligt at indsamle spildprodukterne fra fiskeopdræt og bruge dem til at producere biobrændsel. Med en mindre investering i eksisterende fiskeopdræt kan der produceres lokal energi til en meget lav pris og derved give fiskeopdrættere en ekstra indkomst fra biodiesel fremstillet af fiskerester eller affald.

I hele verden er pionerer inden for fiskeopdræt ved at bane vejen ved at bygge landbaserede akvakultur-anlæg med lukkede kredsløb. Et sådant eksempel er Fifax, en finsk pioner inden for akvakultur, der opdrætter regnbueørreder af højeste kvalitet på en moderne, innovativ og bæredygtig måde.

Fifax blev grundlagt på Åland, Finland i 2012, og i 2014 begyndte de at bygge et landbaseret fiskeopdræt i Storby på den vestlige del af øen. Det følgende år var der fisk i tankene, og leverancer til markedet startede i 2016.

“Vi tror, at landbaseret akvakultur efterhånden bliver den eneste bæredygtige metode til at opdrætte fisk,” siger Kimmo Jalo, Fifax’s administrerende direktør. “Vores anlæg er baseret på et såkaldt ‘ultra-RAS’ – et høj-effektivt Recirculating Aquaculture System, der gør det muligt for os at rense og genbruge alt vores vand. Dette minimerer brug og forebygger, at spildevand eller afløb løber tilbage i havet.”

“Der er ikke noget alternativ,” fortsætter Tommy Andersson, teknisk direktør ved Fifax. “Vi kan ikke blive ved med at forurene havene, så vi er nødt til at opdrætte fisk på en bæredygtig måde i lukkede landbaserede kredsløb.”

Om Fifax
Fifax blev grundlagt i 2012 og opdrætter regnbueørreder af højeste kvalitet på en moderne, innovativ og bæredygtig måde. Fifax startede bygningen af deres landbaserede RAS fiskeopdræt på vestsiden af Åland i 2014, og leverancer til markedet startede i 2016. Når anlægget er færdigt, vil det beskæftige 15 – 20 personer med en omsætning på 13 – 16 millioner EUR og en produktion på over 3.000 tons fisk om året. AGA har leveret ilttanke og flydende ilt til Fifax siden efteråret 2018 og skal installere det første SOLVOX OxyStream iltforsyningssystem på anlægget i 2019.

Tekst: Isabelle Kliger
Foto: Shutterstock

(1) https://agfundernews.com/a-guide-to-seafood-aquaculture-technology-startups-raise-193m-in-2016-but-more-innovation-needed.html
(2) https://www.fairr.org/article/shallow-returns-esg-issues-in-aquaculture/