Et af verdens største iltanlæg sikrer forsyning til Metsä Group’s bioproduktmølle

Äänekoski i Finland har helt fra 1980’erne været et velkendt område for papir og papirmasse – lige siden Äänekoski papirmøllernes tid. Ud over det nyligt opførte iltanlæg har AGA også et kvælstofanlæg i området omkring Metsä Fibre’s bioproduktmølle. Kvælstofanlægget, der blev opført for CP Kelco, blev færdiggjort i foråret i 2016 og startede produktionen, mens bioproduktmøllen stadig var under opførelse.

Alting er større og mere effektivt på Äänekoski bioproduktmøllen, men selve papirmasse-produktionen er stadig den samme. Ilt er et vigtigt kemikalie i papirmasse-produktion, så iltanlægget startede driften samtidig med bioproduktmøllens drift. “Faktisk blev iltanlægget færdiggjort lidt over en måned før tid, så vi havde masser af tid til at foretage de nødvendige testkørsler i fred og ro og sikre en gnidningsløs opstart og drift af anlægget,” siger Matti Liimatainen, AGA’s virksomhedsleder i Äänekoski mølleområdet.

Iltanlægget, der bruger VPSA, dvs. Vaccuum Pressure Swing Absorption-teknologi, er et af de største i verden. Da Metsä Fibre planlagde at opføre en bioproduktmølle i Äänekoski, blev der rejst spørgsmål om iltforsyningen til papirmasse-produktion var tilstrækkelig. Den nye mølle havde brug for så meget ilt, at det ikke gav mening at transportere det i lastbiler.

Metsä Fibre og AGA startede forhandlingerne om iltanlægget i august i 2014. “Forhandlingerne om opførelsen af iltanlægget varede et år, hvilket er relativt kort tid, når der forhandles om så stort et projekt som dette,” siger AGA’s On-site Account Manager Tommi Niemi. “Det tog mindre end to år at opføre selve anlægget.”

“I foråret 2017 begyndte vi at oplære Metsä Fibre medarbejderne mht. iltanlægget. Vi begyndte med de grundlæggende ting, der er vigtige, når der arbejdes med ilt: Hvad er ilt? Hvad bruges det til, og hvad laver et iltanlæg? Da sikkerhed altid er altafgørende i alt vores arbejde, var det vigtigt for os at investere i medarbejderuddannelse,” siger Niemi.

Metsä Fibre’s bioproduktmølle startede driften i august 2017 og nåede hurtigt op på sin maksimale produktionskapacitet. Møllen producerer ca. 1,3 mio tons papirmasse om året.

På nuværende tidspunkt er der enighed om, at samarbejdet mellem Metsä Fibre og AGA skal vare 15 år. Anlæggets vigtigste funktion er at sikre den nødvendige iltforsyning til bioproduktmøllen. Derfor er der blevet investeret kraftigt i iltanlæggets driftsikkerhed. Anlæggets drift er i praksis fuldautomatisk. Hvis der skulle opstå problemer med driften af iltanlægget, ville det også umiddelbart få følger for driften af bioproduktmøllen.

Derfor er iltanlægget intelligent designet. Afgørende dele af anlægget er bygget som ”double parts” for at sikre uforstyrret produktion af ilt og anlæggets driftssikkerhed. Hvis der opstår problemer i en del af anlægget, sikrer backupsystemet for flydende ilt, at driften kan fortsætte som normalt. Når proceskontrolsystemet opdager en mulig fejl, starter nedlukningen af anlægget automatisk, og backupsystemet starter. Iltanlægget er fuldautomatisk, og driften kontrolleres fra AGA’s fjernstyringscenter i Avesta i Sverige.

“Anlægget har fungeret virkelig godt siden starten. Vi har ikke modtaget nogen klager om driften, og alting har fungeret efter planen,” siger Niemi med tilfredshed.

Ilt er et af de kemikalier, der bruges af bioproduktmøllen, så uafbrudt forsyning er en nødvendighed, for at papirmasse-produktionen kan fortsætte. Med hensyn til energiforbruget og miljøpåvirkning er ilt, der produceres på stedet den billigste måde at levere store mængder af gasser til industrielle processer. Samtidig lever det også op til AGA’s og Metsä Fibre’s værdier mht. bæredygtighed.

“En bioproduktmølle forbruger en stor mængde ilt på en time. Der kan være 35-40 tons ilt i en tankvogn. Uden iltanlægget ville området have en konstant kø af tankvogne hver dag,” konstaterer Niemi.

Ud over papirmasse producerer bioproduktmøllen en masse vedvarende energi. Faktisk får iltanlægget al den nødvendige elektricitet til driften direkte fra den samme industrigrund.

“Det vigtigste for os er, at vores kunder kan være sikre på, at vi håndterer tingene på en god måde, og at anlæggene fungerer problemfrit. Indtil nu har alting været en succes – dette er et solidt grundlag for at fortsætte med at udbygge vores samarbejde,” siger Niemi.

Text: Enni Saikkonen, Merja Kumpulainen
Foto: Petri Krook