metan

Metan

Metan (CH4) är en färglös och luktfri gas som bildas vid …