Grand Challenge Initiative – NASA och Andøya Space Center

Känner du till Andøya Space Center i Norge? Där händer massor av spännande saker. Grand Challenge Initiative Cusp (GCI) är tidernas största försök med forskningsraketer och ett unikt samarbete mellan Norge, USA och Japan, i vilket NASA och dess japanska systerorganisation, JAXA, investerar flera hundra miljoner kronor. Norge har världens ledande experter på norrsken och solaktivitet och landet håller nu på att bli en rymdfartsnation.

NASA har fraktat nio raketer av elva till Andøya och Ny-Ålesund, vilket är den största leveransen till utlandet från NASA någonsin. Forskningsraketerna ska skjutas upp i projektet Grand Challenge Initiative (GCI) Cusp på Andøya, det mest omfattande vetenskapliga projekt som NASA medverkat i. Projektet leds av norrmännen Kolbjørn Blix vid Space Systems på Andøya Space Center samt Jøran Moen, professor och rymdfysiker vid universitetet i Oslo.

Projektet syftar till att öka förståelsen för vad som händer när våldsamma solstormar träffar jorden. Solstormar skapar fantastiska ljusspel på himlen i form av norrsken, men de skapar även problem för satelliter och navigationssystem. Om man lyckas förstå mekanismerna bakom detta fenomen bättre, kan det resultera i rymdvädervarningar som kan bidra till att förutsäga solstormar och konsekvenserna av dessa. Projektet kommer också ge mer kunskap om hur jordens magnetfält skyddar oss och hur atmosfären fungerar.

«Det är enormt många detaljer som måste klaffa vid varje uppskjutning. Till Andøya kommer de mest kvalificerade medarbetarna och de mest avancerade raketerna», berättar Kolbjørn Blix på Andøya.

Raketerna är fulla av högteknologiska mätinstrument som ska studera atmosfärens mysterier.

Denna animering visar banorna för flera Grand Challeng uppdrag.

Utan gas, mat och dryck står sig hjälten slätt

«AGA levererar gasinfrastruktur och är med på raketäventyret genom att bidra till flera av de avancerade tekniska lösningarna», säger Øystein Aasland, Head of Process Industry and Specialty Gases vid AGA. «AGA har specialdesignat tankar med flytande kväve, anordnar en omfattande säkerhetsutbildning för anställda och ombesörjer dokumentation av hela processen samt garanterar renhet och kvalitet.»

Det handlar om en hel del logistik när AGA levererar hundratals gasflaskor till både Andøya och Svalbard, som fraktas med forskningsfartyg från Tromsø. Bland de gaser som levereras finns flytande kväve för nedkylning och rengöring av instrument ombord på raketen, så kallad purging, vilket används för att avlägsna all annan atmosfär så att ingen förorening följer med upp i atmosfären och orsakar felaktiga mätningar. Dessutom undviker man att vatten och fukt tränger in. Kväve används även när rymdmodulen kopplas ihop med rymdstationen. AGA levererar även väte och ädelgaserna helium och argon. Argon är en högren gas som används i avancerade tillämpningar ombord på raketerna. Väte används i väderballonger på Andøya, där man har en anläggning för hantering av väte. Helium används i Ny-Ålesund.

«Vi är mycket nöjda med AGA eftersom de alltid levererar det de ska och de har en stor och kompetent ingenjörsavdelning som hjälper till med att uppfylla de speciella tekniska behov vi har», säger Benny Lysfjord, chef för den operationella avdelningen i Andøya Space Center.

Norge kan bli en ledande rymdfartsnation

Andøya Space Center har ett unikt läge, expertis och infrastruktur som lämpar sig mycket väl för uppskjutning av små satelliter. NASA anser att Andøya är den bästa «rangen» för sådana uppdrag. Nu finns det planer på att göra Andøya till en europeisk uppskjutningsbas för små satelliter och Andøya ligger mycket bra till i konkurrensen.

Målet är att leverera tjänster för satellituppskjutningar 2021/22 med raketer i storleksordningen 22 ton. Andøya är den bäst lämpade «siten».

«De senaste åren har satelliterna blivit mindre och fler och det råder brist på uppskjutningsfält för den växande marknaden med små satelliter. Andøya har det bästa läget och lång erfarenhet och är därmed ett unikt ställe att skjuta upp satelliter från. Även ESA skryter om kompetensen på Andøya», säger Kolbjørn Blix vid Space Systems på Andøya Space Center.

Andøya Space Center har ansökt om 1,3 miljarder från regeringen för att bli en internationell uppskjutningsbas, vilket kan göra Norge till en ledande rymdfartsnation. Norge deltar aktivt i internationell rymdfartsverksamhet genom ESA och andra program, i vilka norska högteknologiska företag deltar.

Läs mer om projektet och följ utvecklingen här:
https://www.andoyaspace.no/the-grand-challenge-initiative/

Text: Ingalill Sandal
Foto: Martin Langteigen and Andøya Space Center/Trond Abrahamsen