Gaser centrala för nya hållbara lösningar

Världen omkring oss utvecklas snabbare än någonsin. Samtidigt förändras det sätt som gaser används och levereras snabbt på grund av ökade krav på hållbarhet och effektivitet. Linde Stories frågade Linde Region Europe Norths främsta gasexperter om deras åsikter om hur marknaden för olika typer av gaser kommer att utvecklas i takt med att världen förändras.

Dagens konsumenter och kunder har gemensamma krav, oavsett deras verksamheter. Ökad bekvämlighet, effektivitet, produktivitet och hållbarhet – det är detta som driver marknaden över nästan alla branscher.

Additiv tillverkning hör framtiden till

En framväxande teknik som kommer att revolutionera framtida produktutveckling, tillverkning och logistik är Additiv tillverkning (Additive Manufacturing (AM)). Den kommer också att ge betydande hållbarhetsvinster inom en rad olika sektorer.

Genom att minska antalet tillverkningssteg och minimera den mängd metall som krävs för att uppnå de önskade resultaten, har AM potential att dramatiskt minska energiförbrukningen och materialspill. Dessutom kommer 3D-utskriftsprocessen att tillåta mer produktion lokalt och därigenom minska transportbehoven.

Så var kommer gas in i AM?

AM använder metallpulver eller tråd för att producera metallprodukter med hjälp av tredimensionell utskrift (3D-printing), genom en process som på många sätt påminner om svetsning, och även processgaser som Argon för att skapa en optimal atmosfär. Det är därför företag som AGA, medlem i Linde-koncernen, med sin oöverträffade erfarenhet och kunskap om gas, metallurgi och svetsning, etablerar sig som föredragna partners till den växande AM-sektorn.

Bo Williamsson, Manager Laser and Additive Manufacturing vid Linde Region Europe North, säger att AM kommer att förvandla metallproduktionen för all framtid, genom att möjliggöra utskrift av geometrier som tidigare inte varit möjligt.

”Framåtriktade och tidskrävande processer som brukade involvera flera produktionssteg kommer att skrivas ut i en följd, med minskad materialanvändning och spill, minimerad energiförbrukning och transport och resultera i slutprodukter som är starkare, ljusare, mer energieffektiva och sist men inte minst, mer estetiskt tilltalande”, säger han.

Hållbarhet i livsmedelssektorn

I och med att människan söker mer effektiva, hållbara lösningar för alla aspekter av livet, kommer en sådan verksamhet som fiskodlingar – eller vattenbruk – att spela en betydande roll . Nya studier tyder på att vi före år 2050 kommer att behöva producera 70 procent mer mat än vi gör idag, där huvuddelen av vårt protein kommer från antingen skaldjur eller grönsaker.

Samtidigt börjar landbaserad fiskodling betraktas som ett alltmer genomförbart alternativ till öppet vattenbruk, vilket är känsligt för alltifrån sjukdomar till att fisken flyr. Det är också lättare att kontrollera miljöfaktorerna inom anläggningen – något som kommer att stödja utbyggnaden av industrin.

”Fiskodlingar är på väg att flytta från traditionella platser som exempelvis Norge, eftersom landbaserade system gör oss mindre beroende av miljöfaktorer.”

”På sikt kan vi se att fiskodlingar upprättas i städer över hela världen, närmare marknadsefterfrågan”, säger Peter Jansson, chef för Linde Region Europe Norths affärsenhet Food & Beverage.

Den prognostiserade tillväxten av landbaserad fiskodling kommer att främjas av innovativa företag som Linde som utvecklar spetsteknik som syreanvändningssystem och tillförlitlig syreförsörjning för Recirculation Aquaculture Systems (RAS).

Med stöd av den expertis som Lindes forskningsinstitut Innovation Centre for Aquaculture and Water Treatment i Norge erbjuder, är företaget redan involverat i flera RAS-projekt i Norge, Island, Danmark och Finland. Under den närmaste tiden kommer företag också att starta projekt i Sverige och många av dem söker för närvarande planeringstillstånd för att bygga upp stora landbaserade fiskodlingar.

Hållbar agenda inom metallurgi

Inom metallurgin är hållbarhet huvudämnet på agendan. I Sverige har ett antal ledande industrier gått samman för att revolutionera ståltillverkningen och sitt gemensamma åtagande att ersätta kokskol, som traditionellt behövs för malmbaserad ståltillverkning, med väte. Resultatet blir världens första fossilfria ståltillverkningsteknik, med praktiskt taget noll koldioxidutsläpp.

Även här kan gas vara en central del, eftersom vätet kan produceras genom elektrolys, vilket kräver grön el eller omvandling av biobränslen, varav syre och kväve är väsentliga delar. Syre, som är en samprodukt från elektrolys av vatten, kan också användas för att öka förbränningseffektiviteten och minska utsläppen.

”Som Sveriges ledande leverantör av vätgas är vi redo att stödja en fossilfri framtid”, säger Ola Ritzén, Product Manager Metallurgy.

”Vi är också det bolag i Norden som har den bredaste erfarenheten av elektrolys, syreförstärkt förbränning, samt förmågan att leverera de gaser som behövs för dessa processer.”

Effektiva, lättanvända gasflaskor

Det är inte bara användningen av gas som blir effektivare och hållbarare, detsamma gäller även hur gasen hanteras och levereras.

”Dagens gasflaskor, som väger mindre eller samma som tidigare, rymmer betydligt mer gas, men är väsentligt lättare att hantera än sina föregångare, säger Per Abrahamsson, Linde Europe Norths Market Manager Packages.

År 2013 revolutionerade Linde hur gas levereras och hanteras, med lanseringen av den toppmoderna, 20-liters GENIE-flaskan. Förutom att den rymmer upp till 45 procent mer gas i en flaska som är både lättare och stabilare än en vanlig flaska, och inbyggd teknologi som visar innehåll och tid kvar för svetsning, är GENIE också betydligt lättare att hantera. Senare i år kommer en liknande omställning att ske i kategorin 50 liter, i och med att Linde introducerar EVOS ViPR 300Bar 50L. Med andra ord är att dagens gasflaskor effektivare, lättare och enklare att hantera, och kräver mindre lagringsutrymme och färre transporter för att leverera samma mängd gas.

Gas är en del av en hållbar framtid

”När vi rör oss mot en grönare framtid är det uppenbart att gas kommer att spela en nyckelroll genom att stödja utvecklingen av mer effektiva och hållbara sätt för människor att transportera, leverera och tillverka varor och för sitt eget uppehälle, både för denna och kommande generationer”, säger Bo Williamsson.