Rotbeskyttelsesgass for bedre korrosjonsmotstand

Rotbeskyttelsesgass blir vanligvis brukt til sveising av rustfritt stål, men hvorfor er den så viktig og hvilken funksjon har den? Herbert Nilsson, en av AGAs sveiseeksperter, forklarer nærmere.

Sveising av rustfritt stål er for det meste likt sveising av andre ståltyper, men det er noen hovedforskjeller. En av de viktigste er typen beskyttelsesgass som blir brukt. Rustfritt stål er sensitivt overfor temperaturer over 250 °C. Når temperaturen blir så høy uten beskyttelse med inertgass vil overflaten ruste, noe som fører til redusert korrosjonsmotstand. Hvis overflaten av rustfritt stål ikke beskyttes mot oksygenet i lufta, vil rotoverflaten ruste. Det er derfor en beskyttende inertrotgass er nødvendig.

Inertgassatmosfære

Prosessen med å oppnå et godt nivå av rotbeskyttelse kan deles inn i tre hovedsteg: Første steg er å fjerne eventuelle luftlommer før du begynner å sveise. Andre steg er å opprettholde en inertgassatmosfære under sveisingen, og tredje steg er å fortsette å opprettholde denne atmosfæren etter sveisingen, helt til temperaturen har blitt redusert til under 250°C igjen.

For å kunne redusere oksygennivået fra 21 prosent i omgivelsesluften til verdier så lave som 25 ppm restoksygen i et rør som skal sveises på, må røret skylles ut med en rotbeskyttelsesgass til det ikke er noe oksidering på innsiden. Røret må skylles flere ganger før det vil ha en rustfri rotoverflate med samme korrosjonsmotstand som resten av røret.

Kontinuerlig gasstrøm

Etter skylling kan gasstrømmen reduseres for å opprettholde nivået under sveisingen. Gasstrømmen fra flasken må overvåkes før, under og etter sveisingen. Dette må gjøres ved bruk av en to-stegs gassregulator med strømningsrør som opprettholder en konstant gasstrøm.

De vanligste rotbeskyttelsesgassene inkluderer ren argon, som er en ren inertgass, ren nitrogengass og Formier10, som er en blanding av nitrogen og 10 prosent hydrogen. Den siste er den mest effektive fordi hydrogengass reduserer mengden restoksygen, og vil derfor minimalisere oksidering av rotoverflaten.