Polarstern driver med isen på Nordpolen Foto: Alfred-Wegener-Institut (CC-BY 4.0)

Historiens største polarekspedisjon

Historiens største polarekspedisjon startet høsten 2019 og varer i et helt år, etter mer enn 10 års planlegging. Forskningsskipet Polarstern, som følger i sporene til Fritjof Nansens Fram ekspedisjon i 1893-96, er frosset fast og driver med isen for å undersøke effekten av klimaendringer på arktiske strøk. Linde leverer flere gasser til ekspedisjonens avanserte måleoperasjoner.

Om høsten starter den barskeste årstiden på Nordpolen. Solen dypper ned forbi havet og kommer ikke tilbake før til våren. Temperaturene synker og isen blir så tykk at ingen isbryter klarer å forsere den. Forskningskip drar sørover for å unngå å bli fanget, men forskningsskipet Polarstern søker nettopp disse forholdene.

I Nansens spor

Sent i september i 2019 dro de fra Tromsø, mot øst-Sibir, og nordover mot Nordpolen. Ved Sibir slukker kapteinen motoren og lar skipet Polarstern fryse fast og drifte med isen i et helt år. I bitende kulde ned mot -45 grader. Det ligner Fridtjof Nansens ekspedisjon med Fram i 1893-96.

Ekspedisjonen heter MOSAiC (Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic Climate), og ledes av Alfred Wegener-Institut i Tyskland. De skal samle inn havis- og økosystemdata som skal bidra til kunnskap om klimaendringene i Polhavet.

Forskerne ombord skal observere komplekse forhold som påvirker klimaendringene i Arktis. De håper å kunne avdekke viktige prosesser i det arktiske systemet: Drivisen, det turbulente havet, atmosfæren og økosystemene. De ønsker blant annet å få svar på om det virkelig er slik at arktisk hav fanger mer drivhusgasser enn det slipper ut på grunn av planteplankton, som absorberer karbondioksid gjennom fotosyntese. De håper å bedre forstå arktisk vær, og påvirkningen på globale værforhold og mye mer.

Mosaic ekspedisjonen tar målinger av atmosfære, hav, økologi og trenger flere typer gass. Foto: Alfred-Wegener-Institut / Mario Hoppmann (CC-BY 4.0)

Gass til målinger

Det er etablert en flytende forskningslandsby, der de har en rekke avanserte sensorer, værballonger og forskningsdroner for å måle atmosfæren og elektromagnetiske sensorer for å måle is- og snøegenskaper.

De forskjellige instrumentene trenger gasser i avanserte kjemiske måleprosesser. Linde ble kontaktet av University of Colorado, gjennom sin samarbeidspartner Universitetet i Tromsø, og sørger for leveranser av gasser til forsyningsskipene som går fra Tromsø havn til Polarstern.

Linde leverer argon for å måle kvikksølv, et stoff som finnes i store deler av miljøet og som kan transporteres i atmosfæren fra kullminer og vulkaner helt til arktiske strøk. Karbondioksid og metan brukes i instrumenter som måler drivhusgasser, og nitrogenoksid brukes til å måle konsentrasjonen av ozon og andre atmosfæriske gasser. Helium og oksygen brukes til å måle komponenter som kan være viktig for aerosol og skyformasjoner. Skyer er svært viktige for jordens strålingsbalanse, men forskerne har ikke fullt ut forstått disse mekanismene. Nitrogen er viktig for å kvalitetssikre instrumenter og sørge for at de er synkronisert.

Internasjonalt samarbeid

MOSAiC er et internasjonalt prosjekt med flere hundre forskere fra 70 forskningsinstitusjoner i 20 land involvert, deriblant også norske forskere fra Nansensentreret, NTNU, Universitetet i Bergen, UiT og Norsk Polarinstitutt.

Ekspedisjonen vil bidra med verdens mest omfattende data fra polområdene som vil kunne brukes av fremtidige generasjoner.

Isbjørn undersøker forskningsstasjonen. Foto: Alfred-Wegener-Institut / Esther Horvath (CC-BY 4.0)

Noen ekstra fakta

 • Ekspedisjonen skal vare i 388 dager fra 20. september 2019 til 12. oktober 2020.
 • Ekspedisjonsbåten RV Polarstern følges av isbrytere fra Kina og Russland.
 • Isen driver 7 km om dagen i gjennomsnitt
 • 20 land er med på prosjektet.
 • I løpet av ekspedisjonen vil 600 eksperter vekselvis være ombord, samt 300 mennesker vil jobbe i bakgrunnen for å gjøre ekspedisjonen mulig.
 • Polarstern vil reise 2 500 km.
 • Mørketiden varer i 150 dager.
 • 6 deltakere vil til enhver tid være på vakt mot isbjørn.
 • Om vinteren ventes temperaturer på -45 grader.
 • Ekspedisjonen koster 200 000 euro om dagen, ikke beregnet lønninger og utstyr.
 • Sjøisen må være minst 1,5 meter tykk for at infrastruktur kan settes på isen.
 • Målinger vil foretas i høyder opp til 3500 meter og dybder på 4000 meter.
Den russiske isbryteren på vei med forsyninger. Polarstern i bakgrunnen. Alfred-Wegener-Institut / Manuel Ernst, Dieter Stürmer (CC-BY 4.0)

Les mer her: https://mosaic-expedition.org/

Følg ekspedisjonen på Instagram @mosaic_expedition

Tekst: Ingalill Sandal