SKĀBEKLIS UN TAUKI — LABI ATSEVIŠĶI, BET NE KOPĀ

Visiem zināms, ka skābeklis saglabā degtspēju, bet kas notiek, ja tas nonāk saskarē ar citiem materiāliem un vielām? Šajā rakstā mēs izstāstīsim, kas notiek, kad skābeklis nonāk saskarē ar eļļu un taukiem un kā samazināt ar to saistītos riskus.

Pietiek ar vienu dzirksteli

Parasti eļļa un citas smērvielas satur dažādus ogļūdeņražus un kombinācijā ar skābekli, kas ir spēcīgs oksidētājs, izveido ideālu degvielu. Ja apvieno šos abus komponentus, pietiek ar vienu dzirksteli, lai radītu potenciāli sprādzienbīstamību ugunsgrēku. Pat mazs tauku vai eļļas daudzums var reaģēt ar skābekli, un atsevišķos gadījumos var notikt spontāna aizdegšanās. Turklāt saspiests skābeklis var nonākt saskarē ar taukiem vai eļļu, piemēram, regulatorā vai cauruļvados un spiediena svārstību un adiabātiskās saspiešanas iedarbībā var izraisīt aizdegšanos.

Samaziniet riskus

Tātad, kā samazināt riskus, strādājot ar skābekli? Atbilde ir pavisam vienkārša: neļaujiet eļļai un taukiem nonākt saskarē ar skābekli. Taču, kā tas darbojas praksē? Daudzos gadījumos cilvēki nezina, kā tiek ieeļļoti vārsti, regulatori un citi gāzes apgādes komponenti. Šļūtenēs un cita veida aprīkojumā var rasties pēkšņa skābekļa noplūde, kas var izraisīt smagas sekas, ja skābeklis nonāk saskarē ar taukiem.

Daži vienkārši ieteikumi

Neradot riskantus apstākļus un pareizi izmantojot atbilstošu aprīkojumu, jebkuras darbības ar skābekli būs drošas. Lūk, daži vienkārši ieteikumi, kas palīdzēs uzlabot drošības līmeni, izmantojot skābekli:

1. Nekad neieeļļojiet regulatorus vai vārstus (vai citu aprīkojumu, kas nonāk saskarē ar skābekli) ar eļļu vai taukiem. Ja jums jāizmanto smērviela, izvēlieties taukus vai eļļu, kas ir īpaši paredzēti lietošanai ar skābekli. Visiem gāzes apgādes sistēmas komponentiem ir jābūt apstiprinātiem lietošanai ar skābekli.
2. Regulāri pārbaudiet šļūtenes un savienojumus, lai nepieļautu noplūdes. Pārliecinieties, ka ir noslēgti pakalpojumu līgumi attiecībā uz lietošanā esošajām gāzes apgādes sistēmām un balonu ratiņiem. Iekšējās apskates noteikumi attiecas arī uz mazo gāzes balonu ratiņiem —
3. sarežģījumus var radīt pat mazs eļļas un tauku daudzums. Pirms sākat darbu ar skābekli, rūpīgi pārbaudiet, vai jūsu rokas, apģērbs un jebkuri instrumenti ir tīri un nav notraipīti ar taukainām vielām.
4. Uzmanīgi atveriet skābekļa balona ventili.

Teksts: Bo Williamsson
Foto: Shutterstock