Drošs darbs

Dienas kārtībā — sagatavotība gāzes izraisītas...

Sagatavotības vingrinājumi avārijas situācijām ir svarīgi …

SKĀBEKLIS UN TAUKI — LABI ATSEVIŠĶI,...

Visiem zināms, ka skābeklis saglabā degtspēju, bet kas …