Mätning av syrehalt - schematisk beskrivning av syresond

Uuttava mittaus happipitoisuuden tarkkaan määritykseen

Happipitoisuuden määritys erityyppisissä atmosfääreissä on usein vaativa tehtävä ja happipitoisuutta mittaavien laitteiden on täytettävä korkeat laatuvaatimukset. AGAn happianturi uuttavaan mittaukseen, OXYSENSOR™, yhdistää uusimman tekniikan ja korkeat laatuvaatimukset. Laajan mittausvälin ansiosta, ppm:n murto-osista %-alueelle, sopii laite useisiin prosesseihin metallin lämpökäsittelystä elintarviketeollisuuteen.

Mittaustekniikka oxysensorissa perustuu lambda-anturiin. Tämä on viimeisin tekniikka polttoaineensyötön ohjaamiseen ajoneuvoteollisuudessa ja tämän ansiosta korkeat laatuvaatimukset voidaan varmistaa kohtuullisilla kustannuksilla. Lambda-anturi koostuu varsinaisesta anturista, lämmittimestä (tyypillinen anturilämpötila n. 700 C’) ja elektroniikasta lämpötilansäätöön ja signaalikäsittelyyn (jännite, mV, joka muodostuu happimittauksessa). Anturi on komponentti, jossa fyysinen/kemiallinen muutos käännetään sähkösignaaliksi. Tämä tapahtuu esim. lämpöelementissä, jossa jännite (mV) muunnetaan lämpötilaksi tai happianturissa, jossa sähkömotorinen voima, EMK (mV), muunnetaan laskennallisesti happipitoisuudeksi.

Zirkoniumoksidi ei sinänsä ole happianturi vaan vain elektrodimateriaali. Tämä materiaali koostuu tavallisesti huokoisesta platina- tai kultapinnasta ja se on peitetty molemmilta puolilta zirkoniumoksidilla. Tätä jännitettä näiden kahden elektrodin välillä käytetään happipitoisuuden määrittämiseen.

AGA varmistaa OXYSENSORIN laadun
Anturi on asennettu erikoisvalmisteiseen virtauslohkoon joka varmistaa, että mittaustulos on riippumaton kaasuvirtauksesta laajalla virtausaikavälillä. OXYSENSORin laatu varmistetaan ja se kalibroidaan sekä tiiveystestataan ennen toimitusta pitkäaikaisessa testissä.

Mittausperiaate ja anturin laatu tarkoittaa, että OXYSENSOR sopii jatkuvaan mittaukseen samalla kuin pitkä käyttöikä varmistetaan. Hyvä tuulettuvuus varmistaa myös, ettei räjähtäviä kaasutasoja esiinny happianturin sisäisen vuodon yhteydessä. Oxysensori on varustettu ruostumattomalla teräskotelolla ja tarkoin valituilla kaasuille soveltuvilla komponenteilla ja liitoksilla.

Teksti Anders Åström, Valokuvaus AGA