TEKNIIKKA KÄYTÖSSÄ

Grand Challenge Initiative – NASA ja...

Andøyan avaruuskeskuksessa tapahtuu tällä hetkellä paljon …

Uuttava mittaus happipitoisuuden tarkkaan määritykseen

Happipitoisuuden määritys erityyppisissä atmosfääreissä on usein vaativa …

Kaasuhiiletys – ”pehmeiden” terästen kovettaminen, pintakarkaisu

Teräksen karkaisukyky on ollut tiedossa jo Rooman aikaan (Germaanit tiesivät …