Suojakaasuilla laatua hitsaukseen

AGAn hitsausasiantuntija Tuomo Kuusisto antaa hyödyllisiä vinkkejä suojakaasuhitsaukseen.

Mihin asioihin voidaan vaikuttaa suojakaasun valinnalla rakenneterästen MAG-hitsauksessa?
Suojakaasun valinnalla voidaan vaikuttaa todella moniin asioihin, kuten valokaaren vakauteen, hitsauskoneen säädettävyyteen, roiskeiden kokoon ja määrään, hitsikuvun korkeus-, ja leveyssuhteeseen, tunkeuman muotoon ja hitsautumissyvyyteen, hitsin lujuusominaisuuksiin, hitsausnopeuteen, hitsauskustannuksiin, hitsaustyön laatuun ja hitsattavan kappaleen viimeistelyyn, työturvallisuuteen, puhtauteen sekä viihtyvyyteen. Näihin edellä mainittuihin asioihin voidaan vaikuttaa positiivisesti vaihtamalla suojakaasu argonvaltaisemmaksi (kuten MISON 25> MISON 18 tai MISON 8.)

Mitkä suojakaasut soveltuvat ruostumattomien- ja haponkestävien terästen MIG/MAG-hitsaukseen?
Käytettäessä umpilankaa tai metallitäytelankaa ko. terästen MIG/MAG-hitsauksessa tulee suojakaasun sisältää hyvin vähän CO2 tai O2 argonissa, kuten esim. MISON 2 (Ar + 2% CO2 + 0,03 % NO).

On myös joitain teräslaatuja, joissa pitää käyttää inerttiä (Ar, Ar+He) suojakaasua. Rakenneterästen suojakaasut eivät sovellu ko. teräksille, koska niiden hiilidioksidipitoisuus on liian suuri, aiheuttaen hitseissä korroosiokestävyyden heikentymistä. Rutiilitäytelankaa käytettäessä ko. terästen MIG/MAG-hitsauksessa rakenneterästen suojakaasut ovat sopivia.

Miksi suojakaasuputkiston tulee olla tiivis ja aina paineistettuna?
Suojakaasuputkiston vuodot aiheuttavat lisäkustannuksia koska:

  • vuotavaa kaasua ei käytetä hitsaukseen
  • vuotokohdista imeytyy ilman mukana kosteutta putkistoon, aiheuttaen huokoisuutta hitseihin, joita joudutaan sitten korjaamaan
  • jos suojakaasuputkiston pääsulkuventtiili on suljettu ja hitsaajat eivät sulje ottopisteensä kaasun sulkuventtiiliä, suojakaasuputkisto tyhjentyy yön tai viikonlopun aikana ja putkistoon kondensoituu kosteutta. Tästä seuraa aamuisin runsaasti huokoisuutta hitseihin. Kestää melko pitkän ajan ennen kuin putkiston kaasu on jälleen kuivaa ja laadukasta.

Monet valitsevat tavallisen vesijohtoliikkeen valmistamaan kaasuputkistoja, miksi tämä ei ole järkevää?
Tekijöillä tulee olla riittävä ammattitaito turvallisen, toimivan ja käyttövalmiin kaasuputkiston valmistamisessa. Ongelmia tulee mm. jos kaasukeskus tai putkistomateriaali ovat väärin valittuja, kupariputkien kovajuottoon liittyvä osaaminen puuttuu, tarvittavat puhtausvaatimukset eivät täyty ja hitsaajat eivät ole päteviä.

Mikä merkitys on oikean kaasuletkun valinnalla MIG/MAG- ja TIG-hitsauksessa? Suojakaasu kyllä kulkeutuu kaikista letkuista käyttöpaikalle, mutta käytettäessä esim. vuotavaa suojakaasuletkua syntyy aika-ajoin hitseihin huokosia (koska vuotokohdasta imeytyy ilma ja kosteus suojakaasun sekaan). Hitsaukseen käytettävät letkut valmistetaan standardin SFS-EN ISO 3821 mukaisesti ja letkuista pitää löytyä myös tämä standardimerkintä. Standardi määrittelee mm. kaasuletkujen värit, jotka ovat seuraavat:

  • asetyleeni = punainen
  • happi = sininen
  • nestekaasu = oranssi
  • palamattomat = musta (palamattomia kaasuja ovat mm. hitsauksen suojakaasut, typpi ja paineilma)

Kaasuletkuja valmistavilla tehtailla kaikki letkut testataan standardien mukaisesti myös vesipaineella, jonka jälkeen ne kuivataan. Mustan väriset hitsaussuojakaasuletkut kuivataan huolellisesti, toisin kuin happi-, asetyleeni-, propaani-, tai paineilmaletkut, joita ei kuivata yhtä hyvin. Kuitenkin osalla asiakkaista on käytössä mustanvärisiä paineilmaletkuja suojakaasuletkujen tilalla, jotka aiheuttavat runsaasti huokosia hitseihin, koska ko. letkuissa on runsaasti kosteutta. Paineilmaletkuja ei ole tarkoitettu hitsauskäyttöön.

Miksi suojakaasupulloon asennetaan virtaussäädin eikä paineensäädintä?
Virtaussäätimellä saadaan säädettyä sopiva tasainen suojakaasun virtausmäärä l/min.

  • TIG-hitsaus: 5-10 l/min
  • MIG/MAG-hitsaus:

-lyhytkaarihitsaus  8-12 l/min
-kuumakaarihitsaus 12-20 l/min
-pulssikaarihitsaus 12-20 l/min

Lisäksi on hyvä tarkistaa todellinen virtausmäärä myös suuttimen kärjestä tarkistusrotametrillä.

On olemassa myös 2-portaisia virtaussäätimiä, jotka päästävät vain hyvin pienen ”aloituspuhalluksen”, säästäen näin kaasua ja antavat aina pullon paineesta riippumatta saman säädetyn virtausmäärän kuten esim. PROSAVER virtaussäädin. Jos käyttää paineensäädintä virtaussäätimen sijaan, kaasun virtaus vaihtelee suuresti, välillä kaasun virtaus jopa loppuu. Paineensäätimet ovat tarkoitettu nimensä mukaisesti suurempien paineiden käyttötarpeeseen.